Producten

Cercospora slaat ongenadig hard toe

 
Afb. 1: Joris Giesen beoordeelt de zwaar door Cercospora aangetaste bieten

"Dit is echt bizar. Zo'n heftige aantasting heb ik nooit eerder gezien", zegt Joris Giesen terwijl hij over een grotendeels grijsbruin bietenperceel uitkijkt. Het perceel bevindt zich in de omgeving van het Noord-Limburgse Castenray. Giesen heeft er voor opdrachtgever Bayer een proefveldje aangelegd waarin middelen tegen bladschimmels in verschillende combinaties met elkaar worden vergeleken.

 

Hoewel een geoefend oog nog net wat kleine nuanceverschillen tussen de objecten kan waarnemen, valt toch vooral de enorm zware aantasting door Cercospora over het gehele veld op. De meeste bladeren zijn (half september, red.) al volledig afgestorven en wat er nog over is aan groen blad is vergeven van de kenmerkende ronde grijze vlekjes met een paars randje eromheen. "99 procent van de aantasting is hier direct het gevolg van Cercospora." 

 

Afb. 2: typische kenmerken van Cercospora: ronde, grijze vlekjes met een paars-bruin randje

 

"De overige bladziekten – meeldauw, Ramularia en roest – zijn er vooral secundair ingekomen, dus nadat het gewas al door Cercospora ten gronde is gegaan'', vertelt Giesen. Hoewel het om een proefperceel gaat waar vanuit de teeltgeschiedenis al een redelijk grote Cercosporadruk werd verwacht, is de proefveldbeheerder verbaasd over de enorme schade die Cercospora heeft aangericht. "En dat in amper twee weken tijd. Eind augustus was dit perceel nog redelijk groen, nu is alles zo goed als afgestorven." 

 

  

Afb. 3: de zwaarst aangetaste bieten zijn hun oorspronkelijke blad helemaal kwijt en lopen opnieuw uit.

 

De onbehandelde objecten zijn er zichtbaar het ergst aan toe. De meeste bieten maken zelfs al weer nieuw blad aan vanuit het hart. "En dat gaat onherroepelijk ten koste van opbrengst", weet Giesen. Maar ook de objecten die drie of vier keer behandeld zijn tegen bladziekten zijn behoorlijk zwaar aangetast door Cercospora. En dat is voor een belangrijk deel in de eerste twee weken van september gebeurd. "Eind augustus noteerden we in de behandelde objecten nog tussen de 10 en 20 procent aantasting. Nu zitten we bijna op 100 procent. Hopelijk gaat dit geen gemeengoed worden in de bietenteelt, want dan hebben we echt een enorm probleem…", aldus Giesen.

 

  

Afb. 4: beeld van het zwaar aangetaste perceel: het blad is grotendeels afgestorven, alleen de stengels zijn (deels) nog groen.

 

Niet alleen leunen op chemie

Volgens Sjors Leermakers van Bayer Crop Science geeft het proefveld aan hoe sterk de opmars van Cercospora is. En dat er wat hem betreft meer moet gebeuren dan alleen spuiten tegen bladschimmels. "Willen we in de toekomst de bieten tot het eind toe gezond kunnen houden, dan moeten we niet alleen op chemie leunen. Gewasresten tijdig inwerken, een gewasrotatie van minimaal 1-op-4 aanhouden en bietenhopen niet op toekomstig bietenland neerleggen, zijn bewezen maatregelen om de ziektedruk binnen de perken te houden'', zo stelt hij. De Crop Advisor beseft dat het lastig is om ruimte te maken voor dit soort maatregelen binnen de bedrijfsvoering. Zo strookt het inwerken van gewasresten niet echt met de trend van minimale grondbewerking en is het aanhouden van 1-op-4 bieten voor veel telers een lastige opgave. Toch moet er wat hem betreft wel iets gebeuren op dit vlak, "want met alleen chemie ben ik bang dat we het op den duur niet meer redden..."

 

Focus op Cercospora

Bij de middelenkeuze tegen bladschimmels moet de focus vooral gericht zijn op Cercospora, waarbij middelen zo slim mogelijk moeten worden afgewisseld. Volgens Leermakers is starten met het middel Sphere (cyproconazool) een prima optie. Bij de tweede bespuiting kan het beste voor ander triazool-bevattend middel worden gekozen. Bij de derde of (eventueel) vierde bespuiting kan dan opnieuw Sphere worden ingezet. De bietenspecialist vult hierbij graag aan dat Sphere twee keer per seizoen ingezet mag worden en de kortste veiligheidstermijn in zijn klasse heeft. Daarnaast mag Sphere ook in waterwingebieden worden toegepast.

Tot slot benadrukt Leermakers dat het -uit het oogpunt van resistentie- belangrijk is om volle doseringen te gebruiken en altijd twee verschillende werkzame stoffen te combineren, zodat er maximaal afgewisseld wordt met werkzame stoffen.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.