Producten

Aandacht voor roestmijtbestrijding in appel en peer

Zet FLiPPER in voor een effectieve bestrijding

Afb.1 - roestmijt in appel

 

We komen geregeld roestmijt tegen in de boomgaard. Met name in de jonge percelen zien we een toenemende druk. Roestmijt zorgt voor minder assimilatie van de boom en bij een zware aantasting kan het tot vruchtverruwing leiden en minder kleuring van de appels.

 

Met FLiPPER wordt roestmijt effectief bestreden, het middel is veilig voor de nuttigen. FLiPPER heeft geen veiligheidstermijn en geen MRL. Pas FLiPPER toe met een dosering van 1% en 1000 liter water per ha. Voor FLiPPER is een goede bedekking cruciaal: de roestmijt moet worden geraakt voor een goede werking. Uit de proeven is gebleken dat een hoog watervolume een vereiste is voor een effectieve bestrijding.  

 

Spelregels voor een effectieve inzet van FLiPPER:

 • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
 • Toepassingsomstandigheden: pas FLiPPER toe onder omstandigheden dat het gewas langzaam kan opdrogen. Bij voorkeur FLiPPER toepassen in de vroege morgen of laat in de avond.
 • Hou een concentratie aan van 1%
 • Waterhoeveelheid afhankelijk van de grootte van het gewas
 • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
 • Toepassen in ontwikkelende gewassen zodat de plaaginsecten goed geraakt kunnen worden
 • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 15 dH, heeft het water een hardheid boven de 15 dH voeg dan Dynex toe (dosering 0,15%), zie extra uitleg over Dynex hieronder

 

Waterkwaliteit

FLiPPER is gevoelig voor hard water. De effectiviteit van FLiPPER kan afnemen indien water met meer dan 15 °dH (graden Duitse hardheid) gebruikt wordt. Hard water wordt vooral veroorzaakt door calcium- en magnesiumionen. Als FLiPPER wordt gemengd met water met een hoog gehalte aan deze kationen worden niet-oplosbare zouten gevormd. De vorming van de niet-oplosbare zouten kan resulteren in een verminderde effectiviteit en kan mogelijk leiden tot neerslag in de tank. Een oplossing voor een situatie met hard water is het toevoegen van Dynex® aan de tankmix.

Bij gebruik van zacht water (< 15 °dH) zal dit in verminderde mate optreden. Echter, bij doseringen van FLiPPER lager dan 1% (als bijvoorbeeld 5 L FLiPPER wordt opgelost in 800 L water) kan dit resulteren in een lagere effectiviteit. Daarom adviseren we in deze situaties ook Dynex aan de spuitoplossing toe te voegen.

 

Wat is Dynex?

Dynex is een toevoegingsmiddel o.b.v. chelaterende verbindingen die calcium- en magnesiumionen kunnen wegvangen waardoor deze zich niet meer kunnen hechten aan de vetzuren in FLiPPER. Het conditioneert de spuitvloeistof waardoor de aan kaliumzouten gebonden vetzuren beschikbaar en werkzaam blijven als actieve stof. Tevens zorgt Dynex ervoor dat de pH van de oplossing hoog blijft, dit in tegenstelling tot andere conditioners voor hard water. Deze verlagen in het algemeen de pH die juist hoog moet zijn om FLiPPER goed in oplossing te houden.

 

Speciale mengvolgorde bij toepassing van Dynex in combinatie met FLiPPER:

Het is essentieel dat Dynex EERST aan de tank wordt toegevoegd om de kationen die in het water aanwezig zijn te binden (‘weg te vangen’).

 1. Vul eerst de tank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren.
 2. Voeg dan, al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de hoeveelheid voor het totale spuitvolume) aan de hand van de waterhardheidstabel.
 3. Roer het water in de tank vervolgens enkele minuten.
 4. Voeg dan FLiPPER toe. Op deze wijze wordt voorkomen dat de kationen een reactie aangaan met FLiPPER omdat deze reeds zijn gebonden door Dynex en blijft FLiPPER volledig in oplossing.
 5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

 

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Holland Fyto