Producten

Alert zijn op aanwezigheid luizen in peen

Grijp tijdig in om groeiremming en virusoverdracht te voorkomen

Op dit moment worden de eerste luizen aangetroffen in peen. Er zijn diverse soorten die in peen actief kunnen zijn. De zevenbladluis (Cavariella aegopodii), lichtgroen van kleur veroorzaakt zuigschade aan het loof van de peen. De zevenbladluis kan het pastinakengeelvlekvirus en roodbladigheidsvirus overbrengen wat leidt tot verkleuring van de bladeren en vervolgens kan leiden tot afsterving van de gehele plant. Vanuit de wilg, winterwaard voor de zevenbladluis, migreert hij vanaf mei richting schermbloemigen waar ze tot begin juli actief kunnen zijn. In een korte tijd zorgt de zevenbladluis voor veel nakomelingen. Eind juli gaan gevleugelde exemplaren terug richting winterwaard (wilg).

Door het gewas regelmatig te controleren op aanwezigheid van luizen is het mogelijk om tijdig in te grijpen. Er hebben een aantal middelen een toelating in peen ter bestrijding van de zevenbladluis. Calypso heeft een goede en snelle werking tegen bladluizen.

Op dit moment is wellicht ook Flipper een prima keuze om in te zetten tegen de zevenbladluis. In dit stadium van het gewas is de luis goed te raken en Flipper is veilig voor de natuurlijke vijand van de luis.

Calypso in 't kort:

  • 0,25 l/ha maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus
  • Wordt opgenomen door het blad
  • Een snelle werking

Flipper in 't kort:

  • 1% dosering
  • Waterhoeveelheid afstemmen op stadium van het gewas
  • Let op waterkwaliteit max 16,8° dH
  • Alleen contactwerking
  • Maximaal drie keer opeenvolgend toepassen
  • Ook in bioteelten (SKAL)

 

Afb. 1 Zevenbladluis