Producten

Toelating Sphere wordt ingetrokken

De aflever- en opgebruiktermijnen zijn respectievelijk 30 november 2021 en 30 november 2022

 

De actieve stof cyproconazool in Sphere wordt niet verdedigd in Europa.  

De expiratiedatum van cyproconazool is 31 mei a.s.

 

Daarom hebben we een intrekkingsverzoek ingediend voor Sphere.

Het Ctgb heeft dit verzoek gehonoreerd en deze op haar site gepubliceerd: link.

 

De aflevertermijn is vastgesteld op 30 november 2021.

De opgebruiktermijn is 30 november 2022.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.