Producten

Bayer genoodzaakt om te stoppen met BIO 1020 én MET52 OD

BIO 1020 én MET52 OD worden niet meer geproduceerd

Sinds 2004 voert Bayer het biologische product BIO 1020 op basis van de schimmel Metarhizium anisopliae stam F52 in haar portfolio. Het is inmiddels een gewaardeerd product voor de beheersing van enkele lastig te bestrijden bodemplagen in diverse gewassen. In 2015 is daarnaast de toelating gerealiseerd voor MET52 OD, de vloeibare formulering op basis van dezelfde schimmel. Van MET52 OD is tot op heden nog geen product uitgeleverd in Nederland.

 

Het productieproces van de schimmel Metarhizium anisopliae stam F52 en de formulering ervan is complex en in het verleden heeft onze toeleverancier Novozymes niet altijd aan de vraag naar deze producten kunnen voldoen. Producent Novozymes heeft helaas besloten om per direct met de productie van BIO 1020 én MET52 OD te stoppen. Dit betekent concreet dat wij vanaf heden geen BIO 1020 en MET52 OD meer kunnen uitleveren.

 

Bayer heeft tevens zelf diverse mogelijkheden onderzocht om de toekomst van BIO 1020 en MET52 OD veilig te stellen, maar dit heeft onverhoopt niet tot succes geleid. Wij betreuren het feit dat een zéér gewaardeerd biologisch product niet langer beschikbaar kan worden gesteld aan de Nederlandse land- en tuinbouw en welke een blijvende rol had kunnen spelen in de verdere verduurzaming van de gewasbescherming.

 

Verder is van belang om te weten dat:

-        De einddatum voor beide producten op de Ctgb website momenteel nog steeds staat op 30-4-2020. Deze termijn wordt door het Ctgb verlengd tot 30-4-2022.
-        De FiBL registratie zal met een jaar worden verlengd waardoor het ook in 2021 mogelijk blijft om BIO 1020 in de biologische teelt op te blijven gebruiken.