Producten

Betanal Tandem, nieuw tegen onkruiden in bieten

Opvolger Betanal maxxPro, Betanal Elite en Betanal Power

Betanal Tandem is toegelaten ter bestrijding van onkruiden in bieten. Het is de opvolger van Betanal maxxPro, Betanal Elite en Betanal Power, die nog tot 31 januari 2020 mogen worden gekocht door bietentelers. Zij mogen deze middelen nog tot 1 juli 2020 gebruiken.

Betanal Tandem bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l ethofumesaat, is een goede SC formulering en past perfect binnen de LDS onkruidbestrijding. Betanal Tandem mag 6 keer per teeltseizoen worden toegepast in een dosering van 0,5-1 l/ha. De minimale interval is 5 dagen. Dat maakt Betanal Tandem uniek. De maximale hoeveelheid die mag worden toegepast per teeltjaar is 4 l/ha, ruimschoots voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren.

Betanal Tandem wordt gecombineerd met metamitron en plantaardige olie (bijv. Robbester of Actirob B). De dosering van Betanal Tandem is gelijk aan de dosering van enkelvoudige fenmedifam 160 g/l en Tramat 200. Per ha wordt daarmee 25% meer fenmedifam toegepast. Betanal Tandem is goed mengbaar met alle in de bietenteelt toegelaten middelen.

Afb.1. Nieuw: Betanal Tandem tegen onkruiden in bieten!