Producten

Bestrijd insecten in het kleinfruit kort voor de oogst met Flipper

Flipper heeft geen wachttijd en geen MRL

In diverse bedekte en onbedekte teelten van kleinfruitgewassen is er sprake van luisaantasting , trips of aantasting door witte vlieg. Nu voor een aantal gewassen de oogst in zicht komt moet men rekening houden met veiligheidstermijnen en eventuele residuen. Flipper kan juist hier een goed aanvulling zijn op het beschikbare middelenpakket. Bijkomend voordeel is dat Flipper ook veilig is voor de nuttigen.

Flipper is effectief tegen witte vlieg (ook de volwassen vliegen), luizen, trips en spintmijten. De veiligheid voor nuttige insecten is bevestigd door onderzoek van IPM impact. Tenslotte heeft FLiPPER een zeer snelle aanvangswerking.

Flipper is een middel dat werkt op basis van contactwerking. Het gewas en dus de insecten goed raken is essentieel voor een succesvolle bestrijding.  Ten aanzien van de toepassingstechniek zijn voor een goede bedekking de volgende punten erg belangrijk: 

  • Watervolume is cruciaal voor een goede verdeling van het product in de struik, hou daarom afhankelijk van de gewashoogte 500 tot 1000 L water per ha aan met een concentratie van 1% Flipper.
  • Zorg voor een grof druppelspectrum, gebruik hiervoor een grote driftreducerende dop met een lage druk die is toegestaan volgens de voorschriften van de fabrikant. In de afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald met Albuz TVI 80-03 en een werkdruk van 7 bar (90% DRD).
  • Het nadeel van een grof druppelspectrum is dat de druppels ook gemakkelijk van het blad af geblazen worden. Zorg daarom dat de windondersteuning net voldoende is om de druppel vanaf de dop naar de struik te dragen. De druppel moet als het waren in het centrum van het gewas neervallen en daar uitvloeien.

Ga dus altijd kijken of met de gehanteerde spuittechniek er een goede bedekking wordt gerealiseerd en het insect wordt geraakt. Pas de spuittechniek zo nodig aan.


Spelregels voor een effectieve inzet van Flipper:

  • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: Flipper is niet-systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH
  • Watertemperatuur > 10 0C
  • Hou een concentratie aan van 1%
  • Waterhoeveelheid afhankelijk van de grootte van het gewas: 400-1000 L/ha. Gewas aan alle zijden goed raken.
  • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
  • Toepassen onder snel drogende omstandigheden