Producten

Tips en adviezen voor een succesvolle aanpak van bladschimmels in bieten

De bieten hebben de laatste weken een flinke inhaalslag gemaakt. Met het sluiten van gewas op de percelen is het tijd voor een aantal praktische tips voor een succesvolle aanpak van bladschimmels.

 

Spuit bij de allereerste aantasting
Een preventieve inzet van middelen tegen bladschimmels past niet in een duurzame teeltwijze, het te laat spuiten kan echter funest zijn voor de uiteindelijke suikeropbrengst. Dat betekent dus goed waarnemen én direct actie ondernemen bij de allereerste aantasting. Controleer het gewas daarom wekelijks intensief. De bladschimmel-waarschuwingsdienst van het IRS kan hierbij nadrukkelijk ondersteunen.

 

Weet tegen welke schimmel een bestrijding uitgevoerd wordt
Laat de middelenkeuze afhangen van het type bladschimmel (zie ook de poster Ziekten & Plagen in suikerbieten). Sphere is één van de sterkste middelen tegen Cercospora, meeldauw, roest en Ramularia. Tegen Stemphylium heeft Sphere een nevenwerking en is Retengo Plust momenteel het sterkste middel.

Afb.1.Op bovenstaande afbeeldingen, afkomstig uit de Bieten Koerier 2019, is het verschil tussen Cercospora en Stemphylium goed te zien.

 

Respecteer de etiketdoseringen en wissel de juiste middelen af
Resistentie van strobilurines tegen Cercospora is inmiddels vrij algemeen verspreid. Om verminderde gevoeligheid (‘shifting’) van triazolen te voorkomen, is het belangrijk om de etiketdoseringen te respecteren en is afwisselen van de verschillende triazolen een must. Afwisselen van middelen die dezelfde triazool bevatten is geen afwisselen en wordt daarom dan ook sterk ontraden. In onderstaand schema staat vermeld welke triazolen de verschillende fungiciden bevatten.

 

triazolen
fungicide
 cyproconazool Sphere
 difenoconazool Spyrale, Borgi, Difure Solo, Difuro Pro*
 epoxiconazool         
Opus Team, Rentengo Plust

* bevat ook nog propiconazool

 

Voeg aan Sphere altijd een uitvloeier toe
Omdat Sphere een SC formulering heeft wordt ter verbetering van de opname, bij de toepassing in bieten, altijd aanbevolen om een (super)uitvloeier toe te voegen.

 

Spuit met voldoende water
De beschikbare middelen werken deels als contactfungicide en deels lokaal systemisch. Het is dus belangrijk om het gewas goed te raken. Bladeren die niet of onvoldoende zijn geraakt, zijn grotendeels onbeschermd. Spuit daarom altijd met voldoende water.

 

Herhaal tijdig
Houd er ook rekening mee dat na een bespuiting de nieuw gevormde bladeren niet zijn beschermd. Vooral in juli en de eerste helft van augustus wordt er nog relatief veel nieuw blad gevormd. Let daar op bij het bepalen van de juiste spuitinterval. Zorg ervoor dat deze, vooral in het begin, niet te lang is. De werkingsduur van alle middelen is maximaal 3 weken.

 

Schieters verwijderen
Verwijder eventuele schieters vóór de bespuiting of doe dat pas vanaf 14 dagen na een bespuiting. Voorkom onnodig contact met het gewas bij langdurig handmatige werkzaamheden. Draag handschoenen, een lange broek en bovenkleding met lange mouwen.

 

Borgi en Score zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta Crop Protection. Difure Pro en Difure Solo zijn geregistreerde handelsmerken van Globachem. Retengo Plust en Opus Team zijn geregistreerde handelsmerken van BASF. Spyrale is een geregistreerd  handelsmerk van Adama Registrations.