Producten

Een proevenplatform met een totale oppervlakte van ca. 2 hectare. U komt toch ook weer?

Ook in 2021 komt er weer een Bayer akkerbouw- en vollegrondsgroente platform in Lelystad!

Zoals u de laatste jaren van ons gewend bent leggen we 2-jaarlijks een akkerbouw- en vollegrondsgroente platform aan bij WUR in Lelystad.  Er zijn weer veel proeven te zien en met een totale oppervlakte van ca. 2 hectare is het de moeite van een bezoek waard! Met onze contactpersonen van de diverse firma’s hebben wij intussen een bezoek en datum afgestemd.

 

Proeven

Op het platform liggen verschillende gewasbescherming proeven in gewassen als granen, aardappelen, maïs, suikerbieten, maar ook in teelten zoals peen en ui. Daarnaast leggen we dit jaar weer twee zgn. multiweed proeven aan. Hierin worden verschillende onkruiden gezaaid en een brede reeks aan herbiciden toegepast.

Ook is er aandacht voor de nieuwste DEKALB maïsrassen en brengen onze collega’s van Seminis de nieuwste rassen in peen en uien onder de aandacht.

 

De eerste bespuitingen zijn intussen uitgevoerd in de wintertarwe. Andere zaken zijn volop in de voorbereiding. Zodra de grond en temperatuur het toelaten kan er gezaaid en gepoot worden.

 

Afb. 1 De eerste contouren van het platform worden zichtbaar (foto 25 maart)

 

Potato Europe & Inloopdagen

Naast de bezoeken eind juni zijn er ook in september, en wel op 1 en 2 september (gelijktijdig met Potato Europe)  proeven te bezichtigen op ons platform. Noteer alvast deze dagen in uw agenda.

Ook in het najaar is er namelijk nog voldoende te zien op het proevenplatform.

Voor meer informatie, neem contact op met één van onze crop advisors

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.