Producten

[ENQUETE] Dringend verzoek aan bloembollentelers

Invullen enquête verwerking organisch restmateriaal bloembol- en bloemknolgewassen vóór 1 november 2021
 
Wij doen een dringend beroep op de bloembollentelers om de enquête vóór 1 november 2021 in te vullende betreffende de bewaring, verwerking en afvoer azolenhoudend bollenafval. 
 
 
Zoals u weet, staat het gebruik van azolen in de bloembollensector in Nederland sterk onder druk. In februari van dit jaar nog publiceerde het Nederlandse Ctgb een specifiek protocol dat door alle telers in deze sector die gebruik maken van azolen-houdende gewasbeschermingsmiddelen, geïmplementeerd moet worden. Hiermee wil de overheid gevolg geven aan de vraag om de selectie van resistente Aspergillus soorten te verminderen, en zo het risico voor de volksgezondheid te verkleinen.
 
 
2021 wordt beschouwd als een overgangsjaar waarin een evaluatie zal plaatsvinden van enerzijds de werkbaarheid van het opgelegde protocol voor de teler, en anderzijds de effectiviteit naar het verkleinen van de kans op resistente Aspergillus-selectie toe. Deze evaluatie kan echter niet gebeuren zonder kennis vanop het terrein. Als bloembollenteler in deze sector kunt u heel goed helpen inschatten waar het opgelegde protocol werkbaar is, maar ook waar het tekort schiet en voorbij gaat aan de dagdagelijkse praktijk.
 
 
Zou u daarom de enquête willen invullen vóór 1 november 2021? 
Door uw inzichten te delen, kunnen de verschillende gesprekspartners rond de tafel waaronder Nefyto en de KAVB, met het Ctgb in gesprek gaan en het protocol bijsturen waar nodig. Dit geeft ons als Bayer ook de mogelijkheid om het gebruik van azolen in deze belangrijke teelt met u op langere termijn te verdedigen en als optie te blijven aanbieden in de bestrijding van ziektes.
 

 

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.