Producten

Nieuw biologisch fungicide Sonata is nu leverbaar

Breed toegelaten in vrijwel alle relevante bedekte teelten

In de Ctgb-vergadering  van mei is het biologisch middel toegelaten in diverse bedekte teelten. Vanaf heden is Sonata op voorraad en verkrijgbaar.

Sonata is een breedwerkend biologische bedekkingsfungicide en past uitstekend in de huidige eisen van een duurzame teelt. Sonata is veilig voor biologische bestrijders en bestuivers en is vrijgesteld van MRL’s. Door chemische gewasbeschermingsmiddelen in het schema te vervangen door Sonata wordt de totale milieubelasting gereduceerd en blijft de effectiviteit gewaarborgd.

Sonata is gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Bacillus pumilus produceert tijdens het fermentatieproces aminosuikers. De aminosuikers remmen de vorming van nieuwe celwanden, waarna de schimmeldraden uiteenvallen en de schimmel stopt met groeien.

Voor meer informatie lees de productpagina en de Sonata folder (link naar de productpagina en de folder)

Sonata in ’t kort:

  • Preventief biologisch contactfungicide
  • Breed toegelaten in vrijwel alle relevante bedekte teelten
  • Niet-systemisch
  • Goede bedekking noodzakelijk
  • Altijd een uitvloeier toevoegen
  • Vrijgesteld van MRL
  • Veilig voor nuttigen en bestuivers.