Producten

Cantack, het prefecte correctiemiddel tegen spint

Spint is door de schrale klimaatomstandigheden van de afgelopen weken sterk toegenomen.

Bayer Crop Science heeft diverse spintmiddelen in haar pakket, die een toenemende spintpopulatie goed kunnen onderdrukken of opruimen. Één van die middelen is Cantack.

Afb. 1 - spint in komkommer

 

Cantack

Cantack is een contactmiddel en heeft een sterk knockdown effect wat ideaal is om de spintpopulatie te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht weer op te pakken. Omdat Cantack werkt door middel van contactwerking moet de spint geraakt worden. Voordeel hiervan is dat de werking heel snel is en een bladnatperiode van 1-2 uur niet noodzakelijk is.

Daarnaast is Cantack veilig voor alle nuttige bestrijders en bestuivers.

 

Toelating

Cantack is toegelaten in een groot aantal bedekte teelten: tomaat, komkommer, aubergine, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, bessen en framboos- en braamachtigen.

In de onbedekte teelt is Cantack toegelaten in de teelt van appel, peer, pruim, kers, dahlia, bessen en framboos- en braamachtigen.

 

Dosering

De dosering is voor alle teelten 0,1% (100 ml/hl) met uitzondering van grootfruit waar de dosering 0,09% (90 ml/hl) is. Maximale hoeveelheid product is per gewas variërend, controleer daarvoor het etiket.

 

Toepassingsadvies

Om het maximale rendement uit een bespuiting te halen adviseren wij om te starten bij een beginnende spintpopulatie.

 

 

Andere Bayer producten die men in kan zetten tegen spint zijn:

 

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

  

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.