Producten

Pak spint in de glastuinbouw aan met Cantack

Spint: een lastig te bestrijden plaag

De bonenspintmijt (Tetranychus urticae) komt het meest voor. De mijten tasten met name de bladeren van de plant aan. Ze zuigen de bladcellen van de bladeren leeg en bij een ernstige aantasting loopt de groei en productie sterk terug. De bladeren vergelen en de plant kan zelfs zo verzwakken dat deze geheel afsterft. Bij grote aantallen spintmijten worden de planten zelfs volledig bedekt met webben, waarin het kan krioelen van de mijten.

 

Afb.: spint in komkommer

 

Om dit te voorkomen moeten we dus tijdig corrigeren met een middel dat veilig is voor roofmijten en galmuggen.

Cantack is hiervoor een geschikt middel en past bovendien in geïntegreerde gewasbeschermingstrategieën.

 

Cantack

Cantack is een contactmiddel met acequinocyl als actieve stof (Resistentie subgroep 20). Het heeft een sterk knockdown effect wat ideaal is om de spintpopulatie te reduceren en de nuttige bestrijders de kans te geven het natuurlijk evenwicht weer op te pakken. Omdat Cantack werkt door middel van contactwerking moet de spint geraakt worden. Het voordeel: een snelle werking waarbij een bladnatperiode van 1-2 uur niet noodzakelijk is.

Daarnaast is Cantack veilig voor alle nuttige bestrijders en bestuivers.

 

Toelating, dosering en advies

Cantack is toegelaten in een groot aantal bedekte teelten: tomaat, komkommer, aubergine, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, bessen en framboos- en braamachtigen. Aardbei (vermeerderingsteelt, bedekte teelt) en veredeling en zaadteelt (bedekte teelt). In de onbedekte teelt is Cantack toegelaten in de teelt van appel, peer, pruim, kers, dahlia, bessen en framboos- en braamachtigen.

De dosering is voor alle teelten 0,1% (100 ml/hl) met uitzondering van grootfruit waar de dosering 0,09% (90 ml/hl) is. Maximale hoeveelheid product is per gewas variërend, controleer daarvoor het etiket.

 

Toepassingsadvies

Om het maximale rendement uit een bespuiting te halen adviseren wij om te starten bij een beginnende spintpopulatie.

 

Resistentiemanagement

Resistentiemanagement is noodzakelijk om middelen effectief en werkzaam te houden, dat is bij u ondertussen wel bekend. Om resistentie te voorkomen is het wenselijk om zo veel mogelijk in blokken af te wisselen tussen middelen uit verschillende resistentiegroepen.

Bayer heeft nog drie andere middelen beschikbaar die naast Cantack ingezet kunnen worden, namelijk Oberon, FLiPPER en Requiem Prime. Oberon heeft spiromesifen als actieve stof (resistentiegroep 23). Requiem Prime en FLiPPER zijn beide middelen op natuurlijke basis, veilig voor nuttigen en vrijgesteld van een MRL

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.