Producten

Kans op nachtvorst. Geef uw 2-jarige lelies extra vitaliteit

Inzet Luna Sensation in bloembollen vanaf de start verhoogt de weerbaarheid

Na de vele neerslag lijken de voorspellingen voor de aankomende periode gunstiger. De 2-jarige lelies staan -of komen boven maar zijn erg gevoelig voor schade door nachtvorst. U kunt nachtvorst nog de aankomende twee maanden verwachten. Daar waar nachtvorstschade is ontstaan duurt het vaak tot het koppen voordat het gewas herstel vertoont en vitaal doorgroeit.


Proef

In een proef in Smilde, in 2-jarige lelies, is gebleken dat Luna Sensation, ingezet vóór de nachtvorst, de vitaliteit van de lelies sterk bevorderde waardoor de nachtvorst minder schade veroorzaakte aan het gewas.

Na een periode met nachtvorst, kan hier en daar bladschade optreden. Over het algemeen groeien bloembolgewassen hier snel overheen. In de teelt van lelies is dit veelal niet het geval. Met name de 2-jarige lelies.

 

Resultaat

De groei van het gewas was duidelijk vitaler, met meer kleur en een vollere bladmassa. Hierdoor bleek het gewas ook minder vatbaar voor Botrytis te zijn.

 

Advies

Het advies is om het schema te starten met 2 toepassingen van 0.3 ltr/ha Luna Sensation, gecombineerd met Mancozeb. Wissel daarna af met een middel met een ander werkingsmechanisme zoals bijvoorbeeld Folicur.

 

Bij een preventieve, vroege inzet is Luna Sensation bijzonder krachtig in het voorkomen van een Botrytis aantasting en het vitaal houden van het gewas. Preventieve inzet is daarbij de sleutel.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.