Producten

Overlast door eikenprocessierups stijgt naar recordhoogte

Wagenings onderzoek toont aan dat Bacillus thuringiensis zeer effectief is bij de bestrijding

Momenteel is de eikenprocessierups zo ongeveer wekelijks in het (lokale) nieuws. Niet zo vreemd want de overlast en het aantal meldingen daarvan is veel groter dan in voorgaande jaren. Inmiddels heeft de rups grote delen van Nederland veroverd. Gemeenten en bedrijven belast met de bestrijding van eikenprocessierups kunnen de vraag veelal niet aan.

Daarom is het ontzettend belangrijk om de juiste strategie voor de bestrijding in te zetten. In 2019 is een grootschalige onderzoek met duizenden bomen in de gemeente Neder-Betuwe uitgevoerd door o.a. Wageningen UR. Uit dit onderzoek blijkt dat bomen die eind april, begin mei, nog voordat de brandharen aanwezig waren, met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis werden behandeld vooralsnog vrij waren van eikenprocessierupsen.

XenTari is al jaren de standaard voor de biologische bestrijding van eikenprocessierups in veel gemeenten en is een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stam ABTS-1857. Belangrijke aandachtspunten in de beheersing van eikenprocessierups met XenTari zijn:

  1. Pas op het juiste moment toe – XenTari is het meest effectief tegen jonge rupsen. Een toepassing eind april, begin mei wanneer de rupsen nog geen brandharen hebben is het meest effectief.
  2. Goede bedekking is cruciaal – Voor de beste werking is optimale bedekking van het gewas met XenTari relevant.
  3. Regenvastheid – XenTari is regenvast na aandrogen. Herhaling van de toepassing is vaak alleen nodig als het regent voordat de spuitvloeistof is opgedroogd.
  4. Bescherming tegen de zon – Door een goede bedekking van het blad aan zowel de boven-  als de onderzijde van het blad na te streven wordt blootstelling aan UV licht deels voorkomen en de werkingsduur verlengt.
  5. XenTari lost niet op – XenTari in water: er ontstaat een suspensie.  Hou de spuitvloeistof dus in beweging en voorkom neerslaan van de suspensie

 

XenTari bestrijdt uitsluitend rupsen. Overige nuttige dan wel schadelijke insecten worden niet bestreden.


Afb.1. Op veel plaatsen in Nederland is er momenteel overlast van eikenprocessierupsen (foto: omgeving Bunnik).