Producten

Luizenmonitoring bloembollen (10)

Luizenpopulatie is stabiel

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaattellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek.

Advies week 27:
De luizenpopulatie blijft redelijk stabiel en op sommige plaatsen is deze wat afgezwakt, waarbij de aantallen nog steeds een stuk hoger liggen dan afgelopen jaar. Het oogsten van de voorjaarsbloeiers is in volle gang. Door het mooie weer kunnen veel bollen naar binnen worden gehaald.

Na het rooien kunnen bladluizen op de bollen terechtkomen als ze enige tijd bijvoorbeeld buiten staan. In de schuur vermeerderen luizen zich vooral op bollen die boven ca. 5 graden Celcius worden bewaard. Bij gekoelde bollen komen ze zelden voor omdat de vermenigvuldiging door de lage temperatuur te langzaam gaat.

Afgelopen jaar heeft Bayer Crop Science goede resultaten bereikt om luizen- en tripspopulaties te bestrijden met het biologische product Flipper door middel van een dompeltoepassing.

Heeft u een partij waar luizen of trips in voorkomen neemt u dan eerst contact op met uw adviseur voor een juiste aanpak.

We gaan de tijd tegemoet dat koloniserende luizen in de lelies toe kunnen gaan nemen. Door het wegvallen van Admire hebben we afgelopen voorjaar in de boldompeling hier geen gebruik van kunnen maken. Nu is de kans groot dat de katoenluis zich eerder of in grotere aantallen laat zien. Advies: blijf uw gewas hierop goed monitoren en zet waar nodig een bladluisdodend middel in.