Producten

Nieuwe toelating voor breedwerkend biologisch fungicide Sonata

Toegelaten in bedekte teelten

In de Ctgb-vergadering is het biologisch middel toegelaten in diverse bedekte teelten. Sonata is een breedwerkend biologisch bedekkingsfungicide ter bestrijding van diverse schimmels. Sonata is toegelaten in de bedekte teelt van  vruchtgroenten van Solanaceae, komkommer, courgette, vruchtgroenten van Cucurbitaceae niet-eetbare schil, bloemisterijgewassen, aardbei, aalbes, braam, framboos, andijvie, veldsla, peterselie, bloemenzaadteelt en de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen.

Sonata is gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Bacillus pumilus produceert tijdens het fermentatieproces aminosuikers. De aminosuikers remmen de vorming van nieuwe celwanden, waarna de schimmeldraden uiteenvallen en de schimmel stopt met groeien.

Sonata heeft een ander werkingsmechanisme dan de al eerder toegelaten biologisch fungicide Serenade. Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. De werking komt tot stand door actieve componenten (lipopeptiden) die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. De lipopeptiden maken kleine gaatjes in de celmembramen van de schimmel waardoor de celinhoud weglekt. Door de verschillende werkingsmechanismen vullen Serenade en Sonata uitstekend aan in een geïntegreerd teeltsysteem.

Sonata in ’t kort
  • Preventief biologisch contactfungicide
  • Breed toegelaten in vrijwel alle relevante bedekte teelten
  • Niet-systemisch
  • Goede bedekking noodzakelijk
  • Altijd een uitvloeier toevoegen
  • Vrijgesteld van MRL
  • Veilig voor nuttigen en bestuivers