Producten

Bestrijd luizen in het kleinfruit nu met FLiPPER

Raken van de luizen is cruciaal voor een succesvolle bestrijding

In diverse kleinfruit gewassen is er sprake van de eerste luisaantasting. Nu de temperaturen gaan oplopen komende dagen kan de druk sterk toenemen in korte tijd.  

   

Afb. 1 Beginnende luisaantasting

 

Juist nu is het moment daar om FLiPPER in te zetten zodat de opbouwende populatie kan worden bestreden met FLiPPER. Verder is het gewas nu nog open en daardoor kunnen de luizen goed geraakt worden. Dit is erg belangrijk voor een succesvolle bestrijding met Flipper omdat het werkt op basis van contact.  Proeven uitgevoerd in het ras Junifer dit voorjaar laten in de praktijk goede resultaten zien.

 

Afb. 2 Beginnende luisaantasting

 

FLiPPER is effectief tegen luizen, trips en spintmijten. De veiligheid voor nuttige insecten is bevestigd door onderzoek van IPM impact. Tenslotte heeft FLiPPER een zeer snelle aanvangswerking en geen MRL.


Spelregels voor een effectieve inzet van FLiPPER:

 • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is cruciaal voor een effectieve bestrijding.
 • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH
 • Watertemperatuur > 10 0C
 • Hou een concentratie aan van 1%
 • Waterhoeveelheid afhankelijk van de grootte van het gewas. In deze fase van het jaar is 500 L/ha ruim voldoende gezien het geringe bladvolume
 • Start in een vroege opbouwfase van de plaag
 • Toepassen in ontwikkelende gewassen zodat de luizen goed geraakt kunnen worden
 • Toepassen onder snel drogende omstandigheden

 

Zorg voor een goed bedekking van het gewas door de juiste spuittechniek:

 • Lage spuitdruk (6 bar)
 • Lage windondersteuning: als je aan de andere kant van de rij staat moet je de wind niet meer voelen
 • Anti drift doppen: grove druppel

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.