Producten

Resultaten inzet najaarstoepassing Herold duidelijk zichtbaar

Demoproef op Bayer Platform Lelystad laat mooie resultaten zien

In de demoproef onkruidbestrijding wintertarwe in Lelystad is de wintertarwe gezaaid op een rijafstand van 25 cm. Tussen deze rijen hebben we verschillende onkruiden gezaaid waaronder duist. Maar ook Italiaans raaigras, waarvan de opslag ook regelmatig problemen geeft in de tarweteelt.

In de demoproef ligt ook de najaarstoepassing van 0,6 ltr Herold/ha, rond opkomst wintertarwe.

 

 

Afb.1 - Overzicht demoproef Lelystad op 1 april jl.

 

 

Afb. 2 en 3 - Links onbehandeld met veel duist en rechts de najaarstoepassing van 0,6 ltr Herold/ha

 

 

Afb. 4 en 5 - Links onbehandeld met Italiaans raaigras en rechts de najaarstoepassing van 0,6 ltr Herold/ha

 

Conclusie

  • Bovenstaande foto’s tonen zeer effectieve bestrijding van duist en Italiaans raaigras. Dit zien we ook bij de aanwezige kamille en straatgras.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.