Producten

Gebruik van XenTari langs watergangen

Antwoorden op vragen uit de praktijk

De laatste weken is er veel publiciteit geweest rondom de bestrijding van de eikenprocessierups en het gebruik van XenTari. Vanwege de Sp1-zin bij de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking (Sp 1: zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt) wordt de vraag gesteld of XenTari wel langs watergangen mag worden gebruikt. SP 1 is een standaard veiligheidsaanbeveling die op elk geregistreerd gewasbeschermingsmiddel moet worden vermeld (*).

XenTari mag langs watergangen worden gebruikt. Het Ctgb heeft geen enkele beperking op het etiket laten plaatsen onder de toepassingsvoorwaarden met betrekking tot watergangen.

Deze standaard SP 1 zin heeft dus geen enkele relatie met de drift reducerende maatregelen op etiketten

(*) zie bijlage 3 pagina 155/183 van: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0547&from=EN


Meer product informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.