Producten

FLiPPER blijft beschikbaar voor alle land- en tuinbouwteelten

Publicatie vernieuwde RUB-lijst

Het Ctgb heeft de gewijzigde RUB-lijst gepubliceerd in de Staatscourant. De oorspronkelijke lijst bevatte middelen die zonder beoordeling onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) op de markt waren gekomen. Op dit moment loopt een project om de middelen van deze lijst onder de Europese regelgeving te brengen. Na twee jaar hebben aanvragers nu voor 16 van de 57 RUB-middelen dossiers ter beoordeling ingediend. De dossiers worden op dit moment beoordeeld door het Ctgb of wachten op een beoordeling door een andere lidstaat. Deze middelen blijven op de RUB-lijst staan totdat de beoordeling van het dossier is afgerond en mogen in de tussenliggende periode worden gebruikt.


FLiPPER wordt op dit moment op de Nederlandse markt verkocht en staat ook weer op de vernieuwde RUB-lijst. Hiermee blijft FLiPPER beschikbaar voor alle land- en tuinbouwteelten in Nederland.


Parallel hieraan wordt gewerkt aan de uitbreiding van het etiket FLiPPER Plus. FLiPPER Plus wordt momenteel niet op de Nederlandse markt verkocht. Op dit moment is alleen FLiPPER op de markt beschikbaar. Zodra FLiPPER Plus op de markt komt, zullen we hier uitgebreid aandacht aan besteden.Link naar de vernieuwde RUB-lijst: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-34588.pdf

 

FLiPPER in het kort:

 • De plaag moet worden geraakt:
  • watervolume aanpassen aan gewas en gewasstadium
  • let op de spuittechniek: zie voorbeeld video (vanaf 0:30)
  • eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH
  • watertemperatuur > 10 0C
  • zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: FLiPPER is niet systemisch. Contactwerking is dus cruciaal voor een effectieve bestrijding.
  • veilig voor nuttige insecten
  • veilig voor hommels en bijen
  • mag worden toegepast in de gangbare en biologische teelt


Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.