Producten

Bestrijd de perenbladvlo gedurende de zomerperiode met Flipper

Spuittechniek cruciaal voor een effectieve bestrijding

Op veel fruitbedrijven is er twee keer Movento of Batavia toegepast voor de bestrijding van perenbladvlo. Mocht er nu gedurende de zomerperiode op percelen met een historisch hoge druk een aanvullende bestrijding nodig zijn, dan past Flipper uitstekend in een geïntegreerde teelt. Flipper is namelijk effectief tegen de larven van de perenbladvlo en spaart de predatoren van de perenbladvlo. Daarnaast is Flipper zeer veilig voor het gewas.Flipper is uitgezonderd van een MRL.

Flipper is een middel dat werkt op basis van contactwerking. Het gewas aan alle zijden goed raken is essentieel voor een succesvolle bestrijding van de perenbladvlo. Ten aanzien van de toepassingstechniek zijn voor een goede bedekking de volgende punten erg belangrijk:

 • Watervolume is cruciaal voor een goede verdeling van het product in de boom, hou daarom 1000 L water per ha aan bij een boomhoogte van 3 meter met een concentratie van 1% Flipper.
 • Zorg voor een grof druppelspectrum, gebruik hiervoor een grote driftreducerende dop met een lage druk die is toegestaan volgens de voorschriften van de fabrikant. In de afgelopen jaren zijn er goede resultaten behaald met Albuz TVI 80-03 en een werkdruk van 7 bar (90% DRD).
 • Het nadeel van een grof druppelspectrum is dat de druppels ook gemakkelijk van het blad af geblazen worden. Zorg daarom dat de windondersteuning net voldoende is om de druppel vanaf de dop naar het boom te dragen. De druppel moet als het waren in het centrum van de boom neervallen en daar uitvloeien.

Ga dus altijd kijken of met de gehanteerde spuittechniek er een goede bedekking wordt gerealiseerd aan beide zijden van de bladeren en pas deze zo nodig aan. 

FLiPPER in het kort:

 • Hou een concentratie aan van 1% in 1000 L water per ha. Gewas aan alle zijden goed raken.
 • Toepassen onder snel drogende omstandigheden
 • Eisen aan de waterkwaliteit: hardheid van het water maximaal 16,8°dH
 • Watertemperatuur > 10 0C
 • Zorg dat de insecten optimaal worden geraakt: Flipper is niet-systemisch. Contactwerking is dus cruciaal voor een effectieve bestrijding.
 • Flipper is veilig voor nuttige insecten
 • Flipper is veilig voor hommels en bijen
 • Flipper is vrijgesteld van een MRL