Producten

Boer on tour: video veilig omgaan met gewasbescherming

Akkerbouwer Jasper Roubos van Forward Farm 'Het Groene Hart' in Abbenes laat in de nieuwe videoserie Boer on tour zien wat er allemaal moet gebeuren om gezonde en productieve gewassen te telen op een duurzame manier.

Zo werken we aan draagvlak voor de moderne landbouw!

In deel 1 keken we naar het poten van de aardappelen. In deel 2 ging Jasper in op de onkruidbestrijding.

In deel 3 kijken we naar hoe je gewasbeschermingsmiddelen toepast zonder gevaar voor de teler en het milieu.