Producten

Aflever- en opgebruiktermijn voor middelen op basis van thiacloprid door Ctgb vastgesteld

Calypso, Bariard, Exemptor en Sonido zijn nog het gehele jaar te gebruiken

Het Ctgb heeft de einddata en de respijttermijnen vastgesteld voor de middelen op basis van de actieve stof thiacloprid. De toelatingen van Calypso, Bariard, Exemptor en Sonido eindigen op 3 augustus 2020, gevolgd door een aflever- en opgebruiktermijn tot 3 februari 2021. Dat wil dus zeggen dat deze middelen nog het gehele seizoen 2020 gebruikt kunnen worden.

Toepassing van de ‘hazard-based’ gewasbeschermingsregelgeving in Europa, waarbij enkel naar het intrinsieke gevaar van actieve stoffen wordt gekeken en niet naar het reële risico waarop uiteindelijk een etiket wordt vastgesteld, heeft geleid tot het verbieden van deze middelen.

Volgens het inzicht van Bayer Crop Science blijven de toepassingen met deze middelen veilig voor mens, dier en het milieu wanneer de producten worden toegepast volgens het etiket. De landbouw wordt hiermee een actieve stof ontnomen die veilig toepasbaar is voor de productie van gezond en betaalbaar voedsel.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.