Terug
Droogte en hitte laten hun sporen na
Volgende
Houd cocktail tegen Fusarium zo breed mogelijk
sluiten

Uitgave september 2018

Bloembollen Koerier september 2018

'Flipper tegen trips is het proberen waard'

Omdat chemische bestrijding van trips steeds lastiger wordt, zoeken hyacintentelers naar alternatieven om dit lastige beestje de baas te blijven. Eén van die alternatieven is het 'groene' middel Flipper. Op voordracht van Delphy-adviseur Erwin Buschgens testte kweker Gert-Jan Hogervorst in Noordwijk het middel onlangs in zijn hyacintenbollen. De eerste resultaten zijn hoopgevend: alle volwassen trips en ca. driekwart van de larven legt het loodje.

Gert-Jan Hogervorst (links) is directeur van HL Hogervorst BV in Noordwijk (Z-H). Het bedrijf kweekt en broeit een breed assortiment bloembollen en bolbloemen, waarvan hyacint en narcis de belangrijkste zijn. Hogervorst is aangesloten bij telersvereniging Decorum. Erwin Buschgens is senior adviseur bloembollen/bolbloemen bij Delphy.

,,Trips is stilaan een van de grotere problemen in hyacinten geworden. Het hele groeiseizoen laten ze zich amper zien, waardoor je ze ook figuurlijk een beetje uit het oog verliest. Pas bij het opzetten van de wat latere bollen kruipen ze naar buiten en komen telers voor onaangename verrassingen te staan. Wat dat betreft is het echt een sluipmoordenaar.'' Aan het woord is Erwin Buschgens, senior adviseur bloembollen en bolbloemen bij Delphy. Hij ziet steeds meer telers worstelen met trips. ,,Velen hebben inmiddels geïnvesteerd in fijnmazig tripsgaas in hun bewaarcellen, waardoor de beestjes minder makkelijk de bewaring in vliegen. Ook is het besef gegroeid dat bollen na de oogst zo kort mogelijk 'boven de grond' moeten bivakkeren en zo snel mogelijk gedroogd moeten worden om mogelijke infecties met trips tot een minimum te beperken. Toch bieden dit soort hygiënemaatregelen geen garantie dat de trips buiten de deur blijft. We moeten daarom verder zoeken naar effectieve maatregelen'', zegt hij.

Flipper op proef

Kweker Gert-Jan Hogervorst behoort tot de voortrekkers als het om nieuwe bestrijdingsmethodes gaat. Zo experimenteert hij sinds vorig jaar met verschillende temperatuur-regimes in de bewaring. Vooral voor de latere bollen lijkt dit een positief - lees: tripsdodend - effect te hebben, al benadrukt hij dat de methode nog verder onderzocht moet worden voordat deze praktijkrijp is. Dit jaar testte hij - op verzoek van adviseur Buschgens - ook het middel Flipper, een nieuw insecticide van natuurlijke oorsprong. ,,Erwin was er enthousiast over en dan ben ik wel zo iemand die dat wil proberen'', lacht de kweker. ,,Bovendien krijgen we als sector zo vaak te horen dat we maar raak spuiten met allerlei giftige middelen. Met het testen van Flipper kunnen we in ieder geval laten zien dat we biologische middelen een serieuze kans willen geven.''
Buschgens vertelt al sinds eind 2016 bezig te zijn met Flipper en voerde er meerdere proeven mee uit. In zijn laatste proeven (2017/2018) gaf het middel - in een 2% dompelbehandeling - 93,5 procent tripsdoding. ,,Dat was op het eind van het seizoen in een behoorlijk aangetaste partij; een 'worst-case' situatie dus. Voor mij was dat het sein om Flipper ook in de praktijk te testen.''

'Groene middelen zijn de toekomst'

Begin augustus zijn de eerste 'praktijkdompelingen' met Flipper bij Hogervorst uitgevoerd. Hieruit kwam allereerst naar voren dat de pH tijdens de behandeling behoorlijk daalt, naar zo'n 5,5. ,,Hierdoor ontstond er even wat twijfel over de effectiviteit, omdat er voor Flipper een pH van minimaal 7 werd geadviseerd voor een goede werking'', vertelt Buschgens. Inmiddels is de oorzaak van de pH-daling achterhaald: dit is vrijwel zeker een reactie van de hyacintenbollen met het dompelwater. Uit een aanvullende test - uitgevoerd door Bayer - is bovendien gebleken dat de lage(re) pH-waarde geen grote invloed heeft op de werking van Flipper: van de volwassen trips werd 100 procent en van de larven ongeveer 75 procent gedood.
De adviseur erkent dat de behaalde percentages op dit moment nog wat onzeker en grillig zijn en dat de larvendoding ook niet helemaal op het gewenste niveau ligt. ,,Maar juist daarom willen we graag dóór met aanvullend onderzoek, om dat percentage verder omhoog te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we met groene middelen als Flipper nog veel verder kunnen komen, maar dan moeten we daar wel aan werken. Groen is de toekomst; daar geloof ik heilig in.''


+Colofon