Terug
Houd cocktail tegen Fusarium zo breed mogelijk
Volgende
Ook Tagetes vermeerdert aaltjes
sluiten

Uitgave september 2018

Bloembollen Koerier september 2018

Intensievere teelt vraagt om sterk preventief spuitschema

,,De bollenteelt hier op Flakkee is de laatste jaren veel intensiever geworden. Ten opzichte van tien jaar geleden planten we nu zeker 30 procent meer bollen op een hectare. Daardoor is de kostprijs weliswaar naar beneden gegaan, maar zijn de zorgen rondom ziekten - en dan met name Botrytis - ook toegenomen. Een sterk, preventief spuitschema is daarom belangrijker dan ooit.''

Aan het woord is Ronnie Maliepaard, tulpenbollenteler in Stad aan 't Haringvliet (Z-H). Hij schetst in een paar zinnen de stormachtige ontwikkeling - of beter gezegd: professionalisering - die de bollenbedrijven in zijn regio de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Ook op zijn eigen bedrijf - Malieflower BV - is de teelt in een paar jaar tijd enorm veranderd. Ronnie vertelt: ,,Tot 2010 teelden we in dit gebied nog vrij traditioneel op 2 x 75 cm ruggen. Dat paste toen goed bij de bestaande mechanisatie en leverde ook een relatief vroeg gewas op, waar destijds ook een specifieke markt voor was. Om meer bollen per hectare te kunnen telen zijn we geleidelijk op de beddenteelt overgeschakeld; eerst op 1,50 cm en vanaf 2015 op 1,80 cm. Ook zijn we in die periode stapsgewijs overgegaan naar nettenteelt, waardoor we nu minder grond te verwerken krijgen, eerder op het land terecht-kunnen, minder rooischade en plantgoedverlies hebben en ook nog eens een betere verdeling van de bollen bij het planten hebben. Al met al hebben die technische veranderingen voor veel vooruitgang gezorgd; en dat in minder dan tien jaar tijd. Dat is toch wel bijzonder te noemen.'' Ook van Iperen-adviseur Jan van der Slik - die ook bij het gesprek aanwezig is - heeft de bollenteelt in de regio enorm zien groeien. ,,Met de nettenteelt is het potentieel aan bollengrond flink uitgebreid. Ook op de wat zwaardere gronden worden nu bollen gezet; dat was een jaar of tien geleden eigenlijk niet denkbaar. Ook dat heeft de teelt weer een stukje intensiever gemaakt.''

Ronnie Maliepaard (links) is eigenaar van Malieflower BV in Stad aan 't Haringvliet (Z-H). Het bedrijf teelt dit jaar 46 hectare tulpen. Jan van der Slik is adviseur akkerbouw en bloembollen bij Van Iperen.

Twee keer Luna Sensation

Keerzijde van deze teeltintensivering is dat schimmelziekten als Botrytis een groter gevaar vormen dan voorheen. Immers: hoe meer planten per vierkante meter, hoe groter de (potentiële) ziektedruk in het perceel. Dat er dit seizoen amper vuurdruk is geweest vanwege de droogte is wat Van der Slik betreft 'een mooie meevaller', ,,maar verder verandert het niets aan de manier hoe we Botrytis aan moeten pakken: en dat is zo vroeg mogelijk en met de sterkste middelen.''
Belangrijk volgens de adviseur is om preventief een goede basis hiervoor te leggen. Dat kan wat hem betreft het beste door (ruim) vóór het koppen minimaal twee keer Luna Sensation toe te passen. ,,Elk teler weet dat schade aan de stelen en gekopte bloemen een gemakkelijke invalspoort voor Botrytis is, zeker als het daarna ook nog een tijdje vochtig weer blijft. Deze risicovolle periode moet je daarom afdekken met het sterkste middel met de langste duurwerking; dat is op dit moment Luna Sensation.''
Maliepaard heeft afgelopen seizoen deze 'preventieve lijn' gevolgd door op 26 maart en 7 april - resp. vier en twee weken voor de start van het koppen op 23 april - Luna Sensation toe te passen. Vanwege de (zeer) lage vuurdruk die daarop volgde is het resultaat daarvan niet echt zichtbaar of toetsbaar geweest. Toch houdt hij komend seizoen weer dezelfde lijn als dit jaar vast. ,,Waar het om gaat is vroegtijdig zekerheid inbouwen. Je weet namelijk nooit hoe het weer tijdens en na het koppen
is. Met Luna Sensation is het gewas hoe dan ook beschermd in die gevaarlijke periode'', zo besluit hij.
+Colofon