Terug
Ook Tagetes vermeerdert aaltjes
sluiten

Uitgave september 2018

Bloembollen Koerier september 2018

'Virusprobleem vraagt om geïntegreerde gewasbescherming'

Het virusprobleem in tulp wordt steeds groter, terwijl het aantal spuittoepassingen van de beschikbare middelen kleiner wordt. Bovendien mogen steeds meer middelen maar één keer per seizoen worden gebruikt. ,,We moeten toe naar een meer geïntegreerde gewasbescherming'', zegt marketingdirecteur Nico van Langen van CAV Agrotheek in Wieringerwerf. ,,Het nieuwe middel Sivanto Prime past zeer goed in dit systeem.''

Het samenstellen van een doeltreffend spuitschema wordt cruciaal nu het aantal spuittoepassingen van de beschikbare middelen afneemt. Dat betekent dat telers just in time een luizendoder moeten kunnen spuiten als de eerste luizenvlucht een feit is. Maar hoe bepaal je het juiste tijdstip? Van Langen: „Vallen en vangplaten zijn handige hulpmiddelen om plagen te signaleren. Onze teeltspecialist Arjan de Vries monitort luizen met vallen en geeft de resultaten met locatie via WhatsApp aan de teler door. Dat is voor de ondernemer een goede indicatie voor een naderende luizenvlucht. Dit soort adviessystemen gaan een belangrijke rol spelen en worden doorontwikkeld.''
Wanneer de luizenvlucht een feit is, is het nieuwe insecticide Sivanto Prime een aanwinst in de bestrijding van insecten, zegt Van Langen. Het middel heeft een snelle aanvangswerking, mag worden toegepast tijdens de bloei en is bij- en hommelvriendelijk(*). Van Langen: ,,Sivanto is op dit moment een van de betere luisdoders, het middel komt goed uit de testen. Door de snelle aanvangswerking wordt de zuigschade snel gestopt en wordt de kans op virusoverdracht door luis beperkt."
(*) bij toepassing volgens de aanbevelingen op het etiket

Innovatieve middelen

Sivanto Prime moet wel gericht worden ingezet: het middel mag maar één keer per seizoen worden gebruikt. Teleurstellend, vindt Van Langen. ,,Er zijn oudere middelen op de markt, waarvoor het oude etiket nog geldt en die wel meerdere malen mogen worden gebruikt. We zien liever dat dit soort innovatieve middelen vaker in het spuitschema worden ingezet.'' Het Ctgb hanteert echter strenge beoordelingscriteria: nieuwe middelen worden beoordeeld op onder meer selectiviteit voor nuttigen, inspoeling naar grondwater en veiligheid voor bodemleven en gebruiker. ,,Het wordt steeds lastiger om een middel meerdere keren per seizoen te mogen spuiten. Dat vraagt om het zo slim mogelijk samen inzetten van nieuwe middelen, in combinatie met een geïntegreerd adviessysteem.''
Van Langen hoopt dat het Ctgb niet aan de pyrethroïden gaat tornen. Deze middelen hebben een preventieve luisverjagende werking en worden vanaf begin april ingezet. ,,Er zijn pyrethroïden die nog geen etiketbeperking hebben. Maar sommige van de insecticiden mogen niet meer rond de bloei worden gespoten, omdat ze niet bij- en hommelvriendelijk zijn. We zijn met bepaalde uitvloeiers bezig om deze middelen minder gevoelig voor UV-afbraak te maken, zodat ze langer werken en minder vaak hoeven worden toegepast. Als de pyrethroïden worden uitgedund, kan er een gat in het spuitschema ontstaan. Dat maakt het voor de ondernemer lastig, omdat het risico op virusproblemen groter wordt.''

Klimaatveranderingen

Een externe factor als klimaatverandering kan in de nabije toekomst ook negatieve invloed op het virusprobleem hebben, denkt de Noord-Hollander. ,,We zien dit jaar duidelijk dat het weer extremere vormen aanneemt. We hebben een lange droge periode vanuit een koel voorjaar achter de rug: er kan dan vrij ineens een luizenexplosie plaatsvinden. Dat maakt het anders dan vroeger. Door extreme neerslag, hoge UV-straling of snelle groei kan de werkingsduur van de werkzame stof afnemen. Dat betekent dat het moment van toepassen steeds belangrijker wordt. Telers gaan mogelijk vaker ’s nachts spuiten, vanwege een hogere luchtvochtigheid en lagere temperatuur. De frequentie van spuiten wordt moeilijker.''

Nico van Langen is marketingdirecteur bij CAV Agrotheek in Wieringerwerf.

+Colofon