Producten

Week 15

Week 15

We zijn weer gestart!

Nr 1 | 16 April

Net als voorgaande jaren willen wij u op de hoogte houden over de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s op basis van vangplaat tellingen(zie foto). We zijn inmiddels gestart met onze luizentellingen. Op dit moment zijn er nog relatief weinig luizen gevangen, dit wil niet zeggen dat ze er niet zijn!

 

Na een koud voorjaar tot op heden loopt de ontwikkeling van de tulpen achter t.o.v. 2020. Dit heeft als voordeel dat er veel aandacht gegeven kan worden aan het selecteren op het blad. Dat is in bepaalde partijen ook nodig omdat de viruspercentages niet altijd mee vallen. Zorg dat u voldoende capaciteit heeft om de arealen te selecteren en neem de nodige maatregelen om verspreiding van virus te voorkomen. 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.