Producten

Week 16

Week 16

Minimale vangsten

Nr 2 | 23 April

 

Bij de analyse van de vangplaattellingen van de afgelopen week zien we dat het aantal bladluizen op alle locaties nog minimaal is.

 

Het wil nog niet echt vlotten met de temperatuur, wel zijn de eerste tulpen die onder plastic geteeld zijn, gekopt of worden binnenkort gekopt.

 

Na het koppen komt de galmijtbestrijding in zicht. Een aandachtspunt in deze is de luchtvochtigheid. Door de wind, welke de laatste weken uit het noorden komt en ook nog even aanhoudt, hebben we te maken met een lage luchtvochtigheid.

 

Zorg wanneer u met Movento gaat spuiten dat dit onder de meest juiste weersomstandigheden uitgevoerd wordt om voldoende opname te realiseren. Bij een lage luchtvochtigheid is er minder opname te verwachten!

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.