Producten

Week 19

Week 19

Luizenpopulatie is groeiend!

Nr 5 | 14 mei

  

Na een paar warmere dagen zien we bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week dat er op diverse locaties bladluizen gevonden worden.

 

De voorspellingen blijven wisselvallig, tussen de buien door kan het opklaren en bestaat er een reële kans dat bladluizen actief worden.

 

We zien nu ter velde dat er zeer grote verschillen zijn in cultivars en virus percentages. Probeer de probleempartijen zo goed mogelijk op te zuiveren om besmettingen te voorkomen. Documenteer de partijen waar veel virus in gevonden wordt, zodat u in het aanstaande plantjaar de partijen met een hoger viruspercentage apart plant om gezonde partijen schoon te houden.

 

Advies: De gemiddelde temperatuur zal gaan stijgen en bladluizen laten zich steeds meer zien. Zorg dat u, in deze belangrijke tijd die komen gaat, uw schema zoveel mogelijk sluitend houdt!

 

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.