Producten

Week 20

Week 20

Luizenpopulatie groeit langzaam verder

Nr 6 | 20 mei

 

 

Na een paar wisselvallige dagen zien we bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week dat de luizenpopulatie langzaam groeiend is. In week (19) hadden we in totaa nog 17 bladluizen gevangen waarbij er deze week 43 bladluizen geteld zijn. In vergelijking met dezelfde week in 2020 waren er 289 bladluizen.

 

 

 

De voorspellingen blijven wisselvallig, tussen de buien door kan het opklaren en bestaat er een grote kans dat bladluizen actief worden.

 

We hebben een zeer langzaam groeiseizoen. In de komende week gaan we de vierde week van mei in en de late tulpencultivars moeten nog gekopt worden, voor de overige cultivars is het tijd voor de Movento bespuitingen.

 

Tulpengalmijt:

Door de inzet van Movento is tulpengalmijt goed beheersbaar maar dat is niet vanzelfsprekend! Er zijn afgelopen jaar wederom diverse partijen met tulpengalmijt gesignaleerd. Voor een effectieve en gewasveilige toepassing is het belangrijk om zowel de dosering als de spelregels voor Movento te volgen om ook in de toekomst tulpen vrij van tulpengalmijt te houden!

Mbt de spelregels: deze kunt u lezen op het etiket of op Movento

 Heeft u hierover vragen neem dan contact op met uw leverancier.

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.