Producten

Week 21

Week 21

Hogere temperaturen op komst!

Nr 7 | 28 mei

 

Na wederom veel regen in bepaalde gebieden zien we bij de analyse van de vangplaattellingen van afgelopen week dat de luizenpopulatie stabiel is. Dit zal niet lang meer duren!

 

 

De voorspellingen voor de aankomende periode zien er gunstig uit voor de ontwikkeling van bladluizen. Met temperaturen van >20 graden zullen naar verwachting de aantallen bladluizen gaan toenemen.

 

De groene perzikluis is de luis welke het grootste aandeel heeft in de verspreiding van virus. Deze kan zich, net zoals andere bladluizen ongeslachtelijk voortplanten waarbij ongevleugelde en onder bepaalde omstandigheden (o.a. bij hoge populatiedichtheid) gevleugelde vrouwelijke luizen kunnen ontstaan.

 

Hoe ziet deze groene perzikluis er uit:

De volgroeide bladluizen (volwassen insecten) zijn ca. 2 mm lang, geelachtig groen gekleurd en hebben lange buisjes(sifonen) aan het achterlijf. Er treden ongevleugelde en gevleugelde vormen op. Kop en borststuk van de gevleugelde luizen hebben een andere kleur dan die van de gevleugelde luizen. De larven lijken op de volwassen insecten, maar zijn roodachtig gekleurd.

Afb. 1 - groene perzikluis 

 

Zorg dat u in deze belangrijke fase van de teelt de aandacht op virus niet uit het oog verliest. Met de periodes die komen gaan zijn o.a. pyrethroïden korter werkzaam dan bij bewolkte periodes. Kortom zorg dat u uw schema sluitend houdt.

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.