Producten

Week 22

Week 22

Luizen!

Nr 8 | 4 juni

 

Nu we ons in een geheel ander weertype bevinden dan de afgelopen periode zien we de bladluizen hand over hand toenemen. Op bijna alle locaties waar we bladluistellingen doen zijn er bladluizen gevangen. De meeste bladluizen zijn gevangen op de locatie Wouwse Plantage (Noord-Brabant) 

 

 

 

De voorspellingen voor de aankomende periode zien er redelijk hetzelfde uit, wat betekent dat het voor de bladluis de ideale omstandigheden zijn om zich verder te ontwikkelen.

 

Tulpengalmijt aantasting bloem

 

Punt van aandacht:

We willen u nog op een belangrijk punt attenderen: op dit moment zitten we in de eerste week van juni en in deze week worden pas de laatste bloemen gekopt. Bij diverse cultivars zijn de bloemen er al een paar weken af. Wanneer u een bespuiting gaat uitvoeren tegen tulpengalmijt zijn er diverse aspecten zeer belangrijk: o.a. de temperatuur en wat minimaal net zo belangrijk is, is de relatieve luchtvochtigheid (RV). Met de wind die zeer regelmatig uit het noorden en oosten waait hebben we overdag een zeer lage RV wat de opname van het product Movento niet ten goede komt. Één van de betere spuitmomenten is om in de avond Movento toe te passen. Dan haalt u het beste bestrijdingsreultaat tegen deze agressieve mijten welke complete opbrengsten kan vernietigen als deze niet goed bestreden worden. 

 

Tulpengalmijt aantasting bol

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.