Producten

Week 23

Week 23

Explosieve groei bladluispopulaties!

Nr 9 | 10 juni

 

 

Met een toenemende gemiddelde temperatuur en zomerse waarden op de thermometer overdag, zijn de insecten buiten zeer actief. Bij de analyse van de vangplaattellingen van de afgelopen week zien we het aantal bladluizen op verschillende locaties explosief groeien. 

 

 

 

De koploper van deze week is de locatie; Hoogkapsel (133 bladluizen), Lemelerveld (97 bladluizen) en Dronten (91 bladluizen) volgen op korte afstand. Voor a.s. week geven de weersvoorspellingen wederom zomerse waarden aan.

 

Zorg dat u uw schema zoveel mogelijk sluitend houdt om virus overdracht te voorkomen. Dat vraagt extra aandacht door de hoge lichtinstraling en daardoor snelle afbraak van pyrethroiden op het blad.

 

Met deze hoge luizendruk is Sivanto Prime een uitgelezen product om in te zetten Wanneer u deze nog niet heeft ingezet dit jaar. Sivanto Prime mag maximaal 1x per jaar worden toegepast.

 

De kenmerken van Sivanto Prime zijn:

    // Een zeer snelle aanvangswerking waardoor virusoverdracht wordt voorkomen

    // Is translaminair (ook werkzaam aan de onderzijde van het blad)

    // Is systemisch wat inhoud: dat de actieve stof zich snel en gelijkmatig herverdeeld zodat de verscholen insecten worden bestreden. Sivanto Prime verdeelt zich alleen opwaarts systemisch

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.