Producten

Week 24

Week 24

Bladluispopulaties stabiliseren

Nr 10 | 17 juni

 

 

Ten opzichte van vorige week, met op diverse locaties hoge bladluis tellingen, is het aantal luizenvangsten deze week gestabiliseerd. De warmte kan hier een oorzaak van zijn. Bij hogere temperaturen zien we in de afgelopen jaren dat de luizenpopulaties stabiel blijven of zelfs krimpen.

 

 

De koploper van deze week is de locatie Dronten (Flevoland) met 29 bladluizen. Vele andere locaties volgen op korte afstand.

 

De weersvoorspellingen voor a.s. week geven aan dat we in normalere temperaturen terecht komen, waardoor de bladluis zich zeer waarschijnlijk weer meer laat zien.

 

De warme periode in combinatie met de hoge instraling heeft zijn sporen nagelaten in de diverse gewassen. Zolang er groene gewasdelen aan uw gewas te zien zijn blijft deze aantrekkelijk voor bladluizen.

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.