Producten

Week 25

Week 25

Stijgende lijn

Nr 11 | 24 juni

 

Het was een week met zeer uiteenlopende weersomstandigheden en plaatselijk grote verschillen in neerslag. In Noord Holland bijvoorbeeld is in een lange, brede strook zeer veel neerslag gevallen. De temperatuur lag onder het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. In de luizentellingen zien we deze week een licht stijgende lijn in het aantal bladluizen. 

  

 

 

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week wederom de locatie Dronten (Flevoland) met 55 bladluizen. De bladluispopulatie is lager ten opzichte van 2020 waarbij er weken tussen zaten met >100 bladluizen per locatie.

 

De weersvoorspellingen zijn voor aankomende week gunstig voor de ontwikkeling van bladluizen. Wanneer er nog groen op uw voorjaarsgewassen te zien is blijven deze aantrekkelijk voor bladluizen. Zomerbloeiers komen nu op of staan inmiddels boven de grond. Dit nieuwe gewas is erg aantrekkelijk voor bladluizen.

 

Zorg, met de drukte die komen gaat, dat de aandacht op virusoverdracht in uw gewassen niet verslapt en zorg voor de juiste bescherming. Anders is al het werk voor niets geweest!

 

  

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.