Producten

Week 26

Week 26

Aantallen blijven stabiel

Nr 12 | 2 juli

 

 

We begonnen de week met zomerse waarden welke omsloegen in somber weer. De bladluis populatie van afgelopen week is mede hierdoor waarschijnlijk redelijk stabiel gebleven.

 

 

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Nieuwe Tonge (Goeree Overflakkee Z.H.) met 70 bladluizen. De vangplaten in het Noord Hollandse Hoogkarspel behaalde deze week de laagste score met 4 bladluizen.

 

De zomerse temperaturen lijken terug te keren. Hierdoor zal de bladluispopulatie minimaal stabiel blijven of uitbreiden is de verwachting.

 

Bij de voorjaarsbloeiers die nog niet geheel zijn afgestorven, te denken valt aan late tulpen of hyacinten die er nog groen op staan, blijft de kans aanwezig voor virus overdracht. In de zomerbloeiers is het zaak dat u deze goed blijft beschermen met de juiste intervallen in deze periode. Er komt nog veel nieuw blad bij waardoor deze zeer aantrekkelijk is voor bladluizen.

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.