Producten

Week 27

Week 27

Stijgende lijn

Nr 13 | 10 juli

 

De voorjaarsbloeiers worden volop geoogst, mede hierdoor hebben we deze week minder uitslagen dan wat u gewent bent. De uitslagen die we hebben ontvangen laten een stijgende lijn zien.

De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week wederom de locatie Nieuwe Tonge (Goeree Overflakkee Z.H.) met 80 bladluizen. De vangplaten in het Noord Hollandse Anna Paulowna behaalde deze week de laagste score met 7 bladluizen.

 

 

 

Bij de voorjaarsbloeiers die nog niet geheel zijn afgestorven, te denken valt aan late tulpen of hyacinten die er nog groen op staan, blijft de kans op virusoverdracht aanwezig.

 

In het gewas lelie komt het moment van koppen eraan of zijn deze al gekopt. De laatste jaren is het aantal insecticiden dat ingezet kan worden in de teelt van lelies afgenomen en/of de intervallen beperkt.

Na het koppen kunt u het product Batavia inzetten om de luizen populatie laag te houden. De actieve stof van Batavia verplaatst zich zowel opwaarts als neerwaarts door het gewas. Door dit unieke werkingsmechanisme worden ook luizen die zich diep in het gewas bevinden goed bestreden.

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.