Producten

Week 31

Week 31

Dalende trend

Nr 17 | 8 Augustus

 

 

Het weer blijft wisselvallig de aankomende dagen en lijkt daarna beter en warmer te worden. Hierdoor kan de luizenpopulatie weer toenemen.
 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Slootdorp met 59 bladluizen. De vangplaten in Smilde hebben deze week wederom de laagste score met 14 bladluizen.
 
(De aankomende weken blijven we u op de hoogte houden van het aantal bladluizen per regio, maar zullen de berichten summierder zijn ivm zomerverlof)

 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.