Producten

Week 32

Geen uitschieters

Nr 18 | 12 Augustus

 

 

Afgelopen week was het weer wederom wisselvallig en bleven de aantal gevangen luizen nagenoeg ongewijzigd. Het weer lijkt komende week beter te worden met een paar zonnige dagen ertussen. Hou uw gewas(sen) goed in de gaten en bescherm ze op tijd.
 
De koploper met het hoogste aantal bladluizen is deze week de locatie Norg / Steenbergen met 81 bladluizen. De vangplaten in Smilde en Callantsoog hebben deze week de laagste score met 9 bladluizen.
 
(De aankomende weken blijven we u op de hoogte houden van het aantal bladluizen per regio, maar zullen de berichten summierder zijn ivm zomerverlof)
 

 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.