Terug
Ik wil elk seizoen zo schoon mogelijk beginnen
Volgende
Farm Frites en Bayer organiseren samen Tour de Farm
sluiten

Aardappel Koerier december 2019

We moeten nu volle bak door met Serenade

,,We weten steeds beter aan welke knoppen we moeten draaien om Serenade optimaal tot zijn recht te laten komen. De komende jaren zullen we de gebruiksaanwijzing van het middel verder moeten verfijnen, verdiepen en verzekeren, zodat aardappeltelers het zonder aarzelingen op kunnen pakken. Want dát Serenade meerwaarde heeft voor de aardappelteelt, dat staat wat mij betreft wel vast.''

Aan het woord is Jan-Eric Geersing van het gelijknamige aardappelhandelshuis in Emmeloord. De afgelopen jaren is hij nauw betrokken geweest bij de opstart- en introductiefase van het biologische middel Serenade. Aanvankelijk gebeurde dat vanuit eerdere functies in de gewasbeschermingsbranche, maar de laatste jaren vooral vanuit de aardappelveredeling, waarin hij sinds begin 2019 onder naam Geersing Potato Specialist als zelfstandig handelshuis opereert. ,,De afgelopen jaren heb ik toch wel een soort voorliefde ontwikkeld voor biologische middelen'', bekent de aardappelkweker. ,,Dat komt deels omdat we met ons rassenpakket goed vertegenwoordigd zijn in de biologische sector, maar ook omdat biologische middelen meer kennis en verdieping vragen. Dat soort uitdagingen, waar je wat meer geduld en uithoudingsvermogen voor nodig hebt, liggen me wel.''

Jan-Eric Geersing

Blankere partijen

Volgens Geersing laat Serenade al vele jaren zien dat het goed werkt tegen Rhizoctonia en schurft en dat het de schilkwaliteit op een positieve manier beïnvloedt. Alleen is de eenduidigheid van de resultaten minder afgetekend dan bij chemische alternatieven. Ter illustratie laat hij op z'n mobiel een reeks foto's zien die hij de afgelopen jaren tijdens proeven en demo's heeft genomen. De met Serenade behandelde partijen zijn vrijwel altijd blanker dan onbehandeld partijen. Maar her en der zitten er ook een paar 'dissonanten' tussen waarop weinig of geen verschillen te zien is. ,,In feite is dit het verhaal van Serenade, althans, tot nu toe'' ,zegt Geersing, ,,Je ziet dat de resultaten doorgaans goed zijn, maar dat er soms ook tegenvallers tussen zitten, die bovendien niet altijd goed verklaarbaar zijn. Voor een deel zullen we hiermee moeten dealen, want biologische middelen bezitten nou eenmaal niet de effectiviteit van chemische middelen. Maar tegelijkertijd moeten we er alles aan doen om de effectiviteit op een hoger en stabieler niveau te krijgen. En die mogelijkheden die zijn er, daar ben ik van overtuigd.''

Grootschalige praktijkproef

Een belangrijke informatie- en kennisbron is de grootschalige praktijkproef met Serenade in aardappelen, die sinds 2018 loopt. Landelijk draaien hierin zo'n 40 praktijkpercelen mee, waaronder drie percelen (twee biologisch, een gangbaar) die via Geersing zijn ingebracht. ,,De afgelopen twee seizoenen hebben wij de inzet van Serenade helemaal gericht op ons ras Cammeo, een phytophthora-resistent ras waarmee we op dit moment hard aan de weg timmeren, met name in de biologische teelt. Een kenmerk van Cammeo is dat hij wat traag op gang komt en een vrij open looftype heeft. Het effect van een veurtoepassing met Serenade is daardoor extra goed zichtbaar'', zo vertelt Geersing.

Zowel in 2018 als in 2019 heeft de toepassing van Serenade in alle drie proefpercelen tot een betere (en vaak zelfs véél betere) schilkwaliteit geleid. ,,Op het oog waren de verschillen tussen wél en niet behandeld meteen al groot. Dan heb je het dus niet over enkele procenten verschil in blankheid, maar over enkele tientallen procenten.'' Geersing tekent hierbij wel aan dat biologische aardappelen doorgaans wat meer reageren op 'hulp van buitenaf', waardoor het effect mogelijk wat groter is dan bij gangbaar geteelde aardappelen. ,,Maar dat neemt niet weg dat de meerwaarde van Serenade in de aardappelteelt ondertussen wel vast staat'', zo benadrukt hij, ,,Die discussie hoeven we wat mij betreft dus niet meer te voeren. Veel zinvoller is om er de komende jaren maximaal ervaring mee op te doen en daarbij de juiste draaiknoppen te vinden, waardoor Serenade zo goed mogelijk tot z'n recht komt. We moeten nu volle bak dóór!"

Ga er mee aan de slag

Geersing verwacht dat Serenade de komende jaren steeds meer 'aanhangers' zal krijgen. ,,Sowieso in biologische aardappelen, want daar is het middel een aanwinst die vrijwel altijd geld oplevert. Maar ook in de gangbare teelt verwacht ik een flinke toename, onder meer omdat het prima matcht met PlanetProof-telen. Verder zal ook de druk op chemische middelen onherroepelijk toenemen, waardoor groene middelen als Serenade automatisch meer in beeld komen. Voor beide scenario's geldt: investeer in de toekomst en ga nu met Serenade aan de slag.''

Serenade in het kort

Serenade is een fungicide gebaseerd op de van nature in de bodem voorkomende bacteriestam Bacillus amyloliquefaciens QST 713. Het koloniseert op de wortel/knol en breidt zich verder uit met de groei van de wortel. Serenade beschermt zo de wortel/knol tegen onder andere Pythium, schurft en Rhizoctonia. Naast de fungicidewerking heeft Serenade ook een groeibevorderende werking, verbetert het de opname van voedingstoffen en wordt het zelfverdedigingsmechanisme van de plant geactiveerd.

Serenade is de afgelopen twee jaren zeer intensief beproefd in aardappelen. Weten hoe dit in zijn werk is gegaan en hoe de resultaten tot dusver zijn? Bekijk dan dit Serenadefilmpje.


+Colofon