Terug
Phytophthora-schimmel blijft een geduchte uitdager
Volgende
Bij de bestrijding van Phytophthora speel ik op safe
sluiten

uitgave januari 2018

Aardappel Koerier

The Potato Valley wil Noordelijke pootgoedteelt versterken

'In de noordelijke kleigebieden van Friesland en Groningen is de teelt van pootaardappelen de spil van het akkerbouwsysteem. Deze regio neemt met 23% van de mondiale export van pootaardappelen een absolute toppositie in. Om deze toppositie te behouden en te versterken is hoogwaardige kennisontwikkeling nodig.' Met deze brede missie is eind 2016 de stichting The Potato Valley (TPV) opgericht. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om doelgerichte projecten hiervoor op te zetten en (kennis)partners hierbij te betrekken. Aardappel Koerier sprak erover met akkerbouwer en stichtingsvoorzitter Tineke de Vries uit Hallum (Fr.).

Aardappel Koerier sprak met Akkerbouwer en voorzitter van de Stichting Potato Valley Tineke de Vries.

The Potato Valley wil de Noordelijke pootaardappelteelt beter op de kaart zetten. Waarom is dat nodig?

,,Om een toekomstbestendige sector te houden moeten we nu anticiperen op een groot aantal uitdagingen die voor ons liggen. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijke druk op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de toenemende verzilting in het noordelijk kustgebied, aardappelen telen uit zaad/hybrideveredeling en de CO2-uitstoot in het licht van het Parijse Klimaatakkoord. Om dit soort zaken de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, zullen we innovaties in de pootgoedsector moeten stimuleren. Dan kun je denken aan innovaties met betrekking tot vitaliteit van de aardappelplant, weerbaarheid van het teeltsysteem en weerbaarheid van de aardappelplant in relatie tot bodem en water.''

Dat klinkt behoorlijk ambitieus...

,,De pootgoedteelt is een sterke economische drager voor Noord-Nederland; dat mag wel wat bekender worden. En ook de perspectieven zijn goed; wereldwijd neemt de vraag naar (poot)aardappelen nog steeds toe. Het gaat dus goed in de sector, maar dat willen we in de toekomst natuurlijk wél zo houden.''

Waarom opereert The Potato Valley alleen in de Noordelijke regio?
Elders in Nederland wordt ook pootgoed geteeld...

,,Uiteraard. Maar we moeten ergens beginnen. De provincies Friesland en Groningen dragen financieel bij aan The Potato Valley. TPV is dan ook een van de drie deelagenda’s onder de Agro Agenda Noord-Nederland. Daarnaast zoeken we zeker de verbinding met andere initiatieven, zoals de agenda voor de Veenkoloniën en het Agrofoodcluster in Emmeloord. Ook ligt verbreding met partijen in Noord-Holland dan voor de hand.''

Een centraal thema van TPV is structurele bodem- en waterverbetering. Wat houdt dit concreet in?

,,We proberen projecten op het gebied van bodemstructuur, bodembiologie en samenwerkingsverbanden tussen akkerbouw en veehouderij te stimuleren en te ontwikkelen. Hierbij zoeken we ook de samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO, waterschappen en provincies.''

Jullie willen telers stimuleren om te innoveren en om kennis te delen. Hoe pakken jullie dat aan?

,,De Pootgoedacademie (PA) Groningen/Friesland is partner in The Potato Valley. Wij proberen financiële ondersteuning te realiseren, waardoor groepen van telers van de PA op een gemakkelijke manier (kleinschalige)projecten kunnen ontwikkelen en draaien. Daarnaast gaan we in samenwerking met de PA en SPNA Kollumerwaard kennisbijeenkomsten organiseren.''

Ook een speerpunt van TPV: het landbouwonderwijs moet beter aansluiten bij de behoefte van de Noordelijke ondernemers. Wat is er mis nu en wat moet er veranderen?

,,Er zijn veel te weinig akkerbouwstudenten op alle niveaus om aan de vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Er is zelfs een soort vicieuze cirkel ontstaan van minder studenten, naar minder onderwijsontwikkeling en daardoor nóg weer minder studenten. Die ontwikkeling moet stoppen, al is er op HBO-niveau gelukkig al sprake van een omslag. Verder sluit de vraag van het bedrijfsleven gewoon niet goed aan bij het onderwijs. Hierin ligt dus een belangrijke taak voor het bedrijfsleven: er moeten goede praktijkopdrachten worden ontwikkeld. Ook zouden wij als Potato Valley graag zien dat SPNA Kollumerwaard de functie krijgt van praktijkbedrijf voor het akkerbouwonderwijs op de klein in het noorden. Vergelijkbaar met Valthermond voor de Veenkoloniën."

Tot slot: The Potato Valley wil vooral een verbindende rol spelen tussen ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid. Wanneer ziet u die rol als geslaagd?

,,Als we mensen bij elkaar kunnen brengen die samen aan de slag gaan om de sector toekomstbestendig te maken. Dit kan door innovatieve projecten en goede stage opdrachten te realiseren, maar ook door kennisbijeenkomsten te organiseren die nieuwsgierig maken. We hopen daardoor mensen met elkaar verbinden die misschien niet 'van nature' elkaar opzoeken. We zijn tevreden als we over drie jaar kunnen zeggen dat we de pootgoedsector - en hele akkerbouwsector - weer een stap verder naar een gezonde toekomst hebben gebracht.''

+Colofon