Terug
AARDAPPELEN: Van alle (aardappel)markten thuis
Volgende
AKKERRANDBEHEER: Agrarisch natuurbeheer verdient goede ondersteuning
sluiten

Akkerbouw Koerier Januari 2023

AARDAPPELEN: Focus nóg meer gericht op aardappelen

Rolf Koops uit Zeewolde (Fl.) is naar eigen zeggen een ‘echte aardappelman’. Hij teelt jaarlijks zo’n 22 hectare frites- en tafelaardappelen en doet daar ook nog eens zo’n 8 hectare pootaardappelen bij - ‘vooral voor het plezier’. Om nog meer op de aardappelteelt te focussen heeft hij de suikerbieten uit het bouwplan gezet en intensiveert hij de frites- en tafelaardappelteelt van 1-op-4 naar 1-op-3. ,,Ik heb alle machines voor aardappelen, vindt het een uitdagende teelt en in goede jaren hou je er ook echt wat aan over’’, zo motiveert hij zijn keuze.

Rolf Koops (rechts) heeft met zijn vrouw Marieke een akkerbouwbedrijf in Zeewolde (VOF Koops Landbouw). Daarnaast is zijn vader Egbert nog veel aanwezig op het bedrijf. Het bouwplan bestaat uit fritesaardappelen (14 ha), tafelaardappelen (8 ha), pootaardappelen (8 ha), uien (11 ha) en wintertarwe (22 ha). Ongeveer 11 hectare wordt verhuurd voor de tulpenteelt. Rien Sinke is adviseur akkerbouw bij Heyboer BV.

Het is eind december. Na een aantal mooie vorstdagen is het weer omgeslagen in grijs en nat. Dagen die vooral uitnodigen om binnen te blijven. Voor Rolf Koops is dat geen punt. Het landwerk is gedaan en er ligt nog genoeg onderhoudswerk in de schuur. Bovendien moet er in het nieuwe jaar nog zo’n 300 ton pootgoed worden gesorteerd – voor eigen gebruik, maar ook voor levering aan HZPC. ,,Nee, wij hoeven ons de komende maanden echt niet te vervelen’’, zegt hij tijdens een rondje langs de machines en werktuigen.

Ook aanwezig is Koops’ vaste adviseur Rien Sinke van Heyboer BV. Wanneer ze langs de bewaarcel voor fritesaardappelen lopen, trekken ze toch maar even de deur open.  ,,Kijk, dit zijn Ivory Russet’s. Een zeer langwerpige, witvlezige fritesaardappel die uiteindelijk als frietjes bij McDonald’s terecht komen’’, zegt Koops, terwijl hij een paar grote knollen van de hoop raapt en deze even met Sinke bespreekt.

Beide mannen constateren dat de kwaliteit van de partij prima is, al hadden er wat Koops betreft nog wel wat meer kilo’s bij gekund. ,,Dit jaar zitten we gemiddeld tegen de 50 ton per hectare aan. Dat is op zich niet verkeerd, maar eigenlijk had het nog vijf ton meer moeten zijn’’, vindt hij. Door komend seizoen nog wat slimmer met dierlijke mest aan de slag te gaan, hoopt hij het gewas langer groen te houden zodat dat er op het eind nog wat meer kilo’s bij kunnen groeien.

Van 1-op-4 naar 1-op-3 aardappelen

De komende jaren wil Koops nog meer gaan focussen op de consumptieaardappelteelt. Daarvoor zijn allereerst de suikerbieten uit het bouwplan gezet – waardoor er meer ruimte komt voor aardappelen (en ook wat meer uien). Daarnaast is er ook contact gezocht met een buurman-veehouder waarmee de komende jaren intensief grond wordt geruild. ,,Het uitzicht rondom de boerderij kan daardoor wel eens heel anders worden, want komend jaar hebben we hier flink wat snijmaïs gepland‘’, zo blikt hij alvast vooruit.

Nog een ingrijpende stap is de switch van een 1-op-4 naar een 1-op-3 teelt. ,,Ik heb alle machines voor de aardappelen en voldoende capaciteit om er nog een paar hectare extra bij te doen. Daarnaast vind ik het een uitdagende teelt en in goede jaren hou je er ook echt wat aan over’’, zo motiveert de jonge ondernemer zijn keuze. Voor wat betreft de extra risico’s op grondgebonden ziekten zoals aardappelmoeheid, maken zowel Koops als Sinke zich niet zo’n zorgen. ,,Aardappelmoeheid is hier niet aan de orde, dus de uitgangsituatie is goed. Verder monsteren we nu al veel en dat gaan we komende jaren zeker zo houden’’, zegt Koops. Ook Sinke verwacht op dit vlak geen problemen, al waakt hij voor onderschatting. ,,Aardappelmoeheid blijft altijd een dingetje. We zullen het maximaal in de gaten moeten houden met intensief prikken. Verder proberen we het ook met een slimme rassenkeuze buiten deur te houden. Voorlopig zie ik echter geen problemen op dit vlak.’’ Wél is er bij beide enige zorg over de bestrijding van aardappelopslag. ,,Gelukkig kunnen we door het gebruik van MH in de zomer de risico’s van opslag al flink verminderen. Maar er zullen ook jaren komen dat het niet of minder werkt. Dan zullen we extra scherp moeten zijn op een goede bestrijding.’’

‘Alles doen wat nodig is’

Hoewel de aardappel dit jaar nog prominenter in het bouwplan verankert is, zal de teeltstrategie volgens beide mannen niet wezenlijk veranderen. ,,Ik zit er nu al goed bovenop en doe alles wat nodig is voor een maximale opbrengst. Dat verandert niet met wat extra hectares’’ zegt Koops. Zo zijn de aardappelen het afgelopen (droge) jaar 5 keer beregend en is de phytophthora- en alternaria-situatie scherp in de gaten gehouden, onder meer met hulp van een BOS (Beslissing Ondersteunend Systeem, red.).

Voor wat betreft de gewasbescherming heeft Koops tijdens het groeiseizoen vrijwel wekelijks contact met Sinke. ,,Dan sparren we en kijken we of we op dezelfde lijn zitten. En als dat niet zo is, dan ben ik wel zo eigenwijs om mijn eigen visie door te zetten’’, lacht Koops.

Wanneer de onkruidbestrijding in aardappelen ter sprake komt, wijst Sinke vooral op ‘de grote vier’ in Flevoland. ,,Dat zijn zwarte nachtschade, perzikkruid, melde en distel; daar moet de bestrijding zo goed mogelijk op afgesteld worden.’’ Een van de basismiddelen hiervoor (kort na het poten) is Challenge. ,,Een zeer betrouwbaar en onmisbaar bodemherbicide met een uitstekende werking op een groot aantal onkruiden’’, vindt Sinke, die toevoegt dat Challenge in zijn werkgebied (op de klei) vaak wordt gecombineerd met Arcade® voor nog wat bredere mix. Koops voegt graag toe dat de contactwerking van Challenge ook niet onderschat moet worden. ,,Ik zie dat bovenstaand onkruid ook prima weggebrand kan worden met het middel. Vooral bij melde is dat echt van toegevoegde waarde.’’

Aardappelen gaan vóór eco-regeling

Wanneer tenslotte de toekomst – en dan vooral de grote veranderingen in regelgeving  - ter sprake komt, volgt er een lichte zucht bij beide mannen. ,,Natuurlijk hebben we het nieuwe GLB met de bijbehorende eco-regeling bestudeert’’, zegt Sinke, ,,Maar daar worden hier maar weinig akkerbouwers warm van. Ik verwacht dat de meeste gangbare bedrijven in Flevoland de extra premie – brons, zilver of goud - gewoon laten schieten en voor de basispremie gaan. Je moet namelijk behoorlijk wat in je bouwplan of teeltstrategie veranderen om aanspraak te kunnen maken op brons of meer.’’ Koops heeft zijn conclusie inmiddels getrokken. ,,Voor die paar tientjes meer per hectare ga ik mijn bouwplan niet aanpassen. Ik ben akkerbouwer geworden om het maximale uit m’n gewassen te halen. Dat is zo en dat blijft zo.’’

 

 

Arcade® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

+Colofon