Terug
AKKERRANDBEHEER: Agrarisch natuurbeheer verdient goede ondersteuning
Volgende
GRANEN: ‘Waarde van tarwe is groter dan alleen korrelopbrengst’
sluiten

Akkerbouw Koerier Januari 2023

BIETEN: 'Vaker spuiten, met kortere intervallen en aangepaste dosering'

,,De kans is groot dat er de komende jaren een aantal belangrijke toevoegmiddelen voor de onkruidbestrijding in bieten weg zullen vallen. Daardoor worden de basiscomponenten fenmedifam en ethofumesaat nog belangrijker dan ze nu al zijn. Om alle onkruiden onder de duim te kunnen houden zullen we vaker, met kortere intervallen – en daarop aangepaste doseringen - moeten gaan spuiten.’’ Dat zegt Sjors Leermakers, Crop Advisor en bietenspecialist bij Bayer. Hij adviseert om de huidige standaard van (gemiddeld) drie bespuitingen op te rekken naar vijf of zes bespuitingen met fenmedifam/ethofumesaat. Het makkelijkst en meest efficiënt gaat dat met Betanal Tandem, zo stelt hij.

Sjors Leermakers is Crop Advisor en bietenspecialist bij Bayer

Eerst even een korte terugblik op seizoen 2022. Hoe is de onkruidbestrijding in bieten verlopen?

,,2022 was een moeilijk jaar. Door de aanhoudende voorjaarsdroogte waren de onkruiden sterk afgehard, waardoor herbiciden er moeilijk vat op kregen. Vooral melganzevoet en ook zwarte nachtschade waren opnieuw lastig te bestrijden – iets dat je ook wel terugzag in een flink aantal percelen. Toch hebben de meeste telers hun bieten uiteindelijk goed schoon kunnen houden; echte ‘ramppercelen’ hebben we gelukkig niet gezien.’’

Dan seizoen 2023: welke veranderingen staan er op stapel?

,,Een zorgelijk punt is de status van een aantal toevoegmiddelen in de bieten. De kans is groot dat er de komende jaren een paar belangrijke komen te vervallen. Daardoor zullen de huidige basiscomponenten bij de onkruidbestrijding - fenmedifam en ethofumesaat - nog belangrijker worden dan ze nu al zijn. Voor komend seizoen is er misschien nog niet zoveel aan de hand, maar daarna gaat het zeker spelen. Dan zal de huidige standaard van drie bespuitingen waarschijnlijk niet meer afdoende zijn en moeten we naar meer toepassingen met een korter interval.’’

Hoe speel je daar als teler het beste op in?

,,In onze visie zul je als teler vaker en met lagere doseringen moeten gaan spuiten. Dat wil zeggen dat we opschuiven van het gangbare 3 x 1,0 tot 1,5 l/ha Betanal Tandem naar 6 x 0,5 tot 1,0 l/ha, met een maximum van 4 l/ha per seizoen. Je gaat daarmee grofweg van een tweewekelijks naar een wekelijks schema. Ik erken dat dit een flinke impact heeft in het toch al drukke voorjaar, maar het is wel de beste manier om onkruiden onder de duim te houden.’’

In hoeverre kan deze strategie het wegvallen van mengpartners opvangen?

,,In proeven zien we dat de meerwaarde van de mengpartners steeds kleiner wordt naarmate er vaker (met lagere doseringen) Betanal Tandem gespoten wordt. Bij 3 toepassingen Betanal Tandem, aangevuld met de gebruikelijke mengpartners zien we nog een duidelijke meerwaarde van zo’n 13 procent op de onkruidbestrijding. Bij 4 x Betanal Tandem is die toegevoerde waarde van de mengpartners al teruggelopen naar zo’n 3,5 procent en bij nog meer toepassingen daalt dat nog verder. Kort gezegd kunnen we door vaker Betanal Tandem te spuiten, met lagere doseringen en kortere intervallen, het wegvallen van mengpartners dus redelijk goed compenseren.’’

Tot slot: je noemt alleen Betanal Tandem. Kan dit ook met losse componenten BOGT?

,,Natuurlijk kun je ook met losse componenten BOGT werken. Dat lijkt wellicht goedkoper, maar de vraag is of het dat ook werkelijk is. Betanal Tandem bevat namelijk per liter 25 procent meer fenmedifam dan de bestaande losse componenten. Ook zien we in proeven dat 6 keer Betanal Tandem + Goltix® + 1 l/ha Robbester beter werkt dan 6 x BOGT. Met de eerste combinatie haal je gemiddeld 96 procent werking, met BOGT gemiddeld 90 procent. Dat verschil in efficiëntie is toch behoorlijk groot.

Verder is de twee-in-één verpakking van Betanal Tandem ook gewoon heel makkelijk in gebruik en heb je daarmee zo’n 30 procent minder verpakkingsafval. Ook dat punt zal in de toekomst steeds zwaarder gaan wegen.’’Goltix® is een geregistreerd handelsmerk van ADAMA

+Colofon