Terug
CHALLENGE - Etiket Challenge flink uitgebreid
Volgende
GRANEN - ‘Tarwe staat niet voorop, maar moet wél z’n geld opleveren’
sluiten

Akkerbouw Koerier Mei 2022

FLiPPER - 'FLiPPER en Dynex een zekere combinatie'

Flipper is een snel werkend, biologisch contactmiddel. Het bestrijdt een groot aantal zuigende insecten zoals luizen, wittevlieg, spint en trips. Voor een effectieve toepassing van Flipper moeten echter een aantal zaken in acht worden genomen. Eén daarvan is de toevoeging van Dynex aan de spuitoplossing. Dynex optimaliseert de werking van Flipper terwijl het neerslag in de tank voorkomt.

Tips voor een goede werking van FLiPPER

 • Flipper heeft uitsluitend contactwerking. Spuittechniek is dus cruciaal voor een effectieve toepassing; zorg voor een goede bedekking en/of indringing in het gewas.
 • Pas het middel toe onder omstandigheden dat het gewas langzaam kan opdrogen. 
 • Flipper heeft een knockdown werking. Insecten die geraakt worden gaan binnen een tijdsbestek van minuten tot uren dood.
 • Mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk. Echter niet mengen met bladmeststoffen.
 • Dosering: 1%.
 • Flipper past perfect in een geïntegreerde aanpak; het is selectief voor zeer veel nuttige insecten.
 • Flipper mag worden toegepast in de biologische teelt.
 • Waterkwaliteit is een belangrijk punt voor een effectieve toepassing.
 

Let op de waterkwaliteit!

FLiPPER is gevoelig voor hard water. De effectiviteit van FLiPPER neemt af naarmate het water harder wordt. Hard water wordt vooral veroorzaakt door calcium- en magnesiumionen. Als FLiPPER wordt gemengd met water met een hoog gehalte aan deze kationen worden niet-oplosbare zouten gevormd en dit gaat ten koste van de effectiviteit. Het kan tevens tot neerslag leiden in de tank. Om dit probleem te voorkomen is Dynex® ontwikkeld. Een toevoegingsmiddel van chelaterende verbindingen die alle kationen uit het water bindt.

In het onderzoek is gebleken dat het altijd loont om Dynex toe te voegen aan het water om een verbetering van de effectiviteit te realiseren. Dosering van Dynex is afhankelijk van de waterkwaliteit.

Doseringen Dynex:

Mengvolgorde

Het is essentieel dat Dynex eerst aan de tank wordt toegevoegd om de kationen die in het water aanwezig zijn te binden (‘weg te vangen’). 
 1. Vul eerst de tank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren. 
 2. Voeg dan, al roerende, 0,1% Dynex per 10 graden dH toe (0,1% van het totale spuitvolume) 
 3. Roer het water in de tank vervolgens enkele minuten. 
 4. Voeg dan Flipper toe. Op deze wijze wordt voorkomen dat de kationen een reactie aangaan met Flipper omdat deze reeds zijn gebonden door Dynex. 
 
Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume. 

 

 

 
Dynex® is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Holland Fyto.
 
+Colofon