Terug
'Neem gewoon het zekere voor het onzekere'
Volgende
Betanal Tandem: de nieuwe standaard tegen onkruiden in bieten
sluiten

Suikerbieten Koerier 2020

'Alle middelen heel hard nodig tegen bladschimmels'

,,Zet middelen op tijd in, gebruik altijd de volle dosering en wissel de beschikbare triazolen maximaal af'.'' Dat zijn volgens bietenspecialist Sjors Leermakers van Bayer de belangrijkste 'leefregels' voor 2020 om bladziekten in bieten te bestrijden. Hij benadrukt dat alle beschikbare middelen hard nodig zijn om de schimmels – en dan vooral Cercospora – onder de duim te houden. ,,Bladschimmels worden steeds agressiever en resistentievorming voor strobilurines is op veel plekken een feit. Zeker zo zorgelijk is de verminderde gevoeligheid (shifting) voor triazolen die zich steeds nadrukkelijker manifesteert. We zullen daarom heel zuinig moeten zijn op de middelen die we hebben en deze maximaal moeten afwisselen.''

Sjors Leermakers: ,,Schimmels worden steeds agressiever en resistentievorming ligt steeds nadrukkelijker op de loer.''

Afgelopen seizoen was het vooral de schimmelziekte Cercospora die weer de kop opstak. ,,Helaas hebben we op behoorlijk wat plekken weer forse aantastingen gezien'', zo blikt Leermakers terug. op het seizoen. ,,En dat baart ons toch wel zorgen. Zeker wanneer je bedenkt dat dat sommige percelen wel drie of vier keer zijn gespoten en de schimmel nog niet onder de duim gehouden kon worden. Er moet dus meer gebeuren willen we in de toekomst de bieten tot het eind toe gezond kunnen houden.''

 

Niet alleen leunen op chemie

Belangrijk is om niet alleen te leunen op chemie. Gewasresten tijdig inwerken, een gewasrotatie van minimaal 1-op-4 aanhouden en bietenhopen niet op toekomstig bietenland neerleggen, zijn bewezen maatregelen om de ziektedruk binnen de perken te houden. ,,Ik weet dat het lastig is om ruimte te maken voor dit soort maatregelen binnen de bedrijfsvoering. Zo strookt het inwerken van gewasresten niet echt met de trend van minimale grondbewerking en is het aanhouden van 1-op-4 bieten alleen maar lastiger geworden nu het bietenareaal fors is gegroeid'', zo beseft de bietenspecialist. Toch moet er wat hem betreft wel iets gebeuren op dit vlak, ,,want met alleen chemie ben ik bang dat we het op den duur niet meer redden...''

 

Cercospora staat op één

Bij de middelenkeuze tegen bladschimmels kijkt Leermakers vooral naar de belangrijkste ziekte van dit moment: Cercospora. ,,Is de eerste bespuiting van het seizoen vooral bedoeld tegen Cercospora, dan is Sphere  – met de werkzame stof cyproconazool – een van de sterkste triazolen tegen deze ziekte. Hierbij is het overigens zinvol om een uitvloeier toe te voegen, omdat dit een bewezen betere werking geeft en daardoor een financieel hoger rendement oplevert. Bij de tweede bespuiting kan het beste voor ander triazool-bevattend middel worden gekozen. Bij de derde of (eventueel) vierde bespuiting kan dan opnieuw Sphere worden ingezet.'' De bietenspecialist vult hierbij graag aan dat Sphere twee keer per seizoen ingezet mag worden en dat het de kortste veiligheidstermijn in zijn klasse heeft. Daarnaast mag Sphere ook in waterwingebieden worden toegepast.

 

'Zet middelen op tijd in, gebruik altijd de volle dosering en wissel de beschikbare triazolen maximaal af.'

 

Begin op tijd en wissel af

Uit het oogpunt van resistentie is het volgens Leermakers belangrijk om volle doseringen te gebruiken en altijd twee verschillende werkzame stoffen te combineren, zodat er maximaal afgewisseld wordt met werkzame stoffen.

Tot slot drukt hij bietentelers op het hart om middelen vooral op tijd in te zetten. ,,Bij bladschimmels is de eerste klap meer dan een daalder waard. Dus: zodra je de eerste stipjes ziet, moet je meteen spuiten.''

Cercospora: ronde grijze vlekjes (1 – 3 mm) met een donkere roodpaarse rand, onregelmatig over het blad verspreid. In de vlekjes zijn zwarte puntjes te zien (alleen met loep). Eerst worden de buitenste bladeren aangetast, later de binnenste bladeren.

Cercospora kan grote schade veroorzaken aan het bietenblad, zoals op dit perceel in Noord-Brabant. De opbrengstderving is hier zeer groot.

+Colofon