Terug
Betanal Tandem: de nieuwe standaard tegen onkruiden in bieten
Volgende
'Stap voor stap verder in vleesvarkens en akkerbouw'
sluiten

Suikerbieten Koerier 2020

'Met twee bespuitingen ben je helemaal onkruidvrij'

Het nieuwe teelt- en onkruidbestrijdingssysteem Conviso® Smart/One is het afgelopen seizoen op kleine schaal getest bij bietentelers, onder meer in Nederland en België. Hoewel de resultaten ronduit goed zijn, wordt er gekozen voor een geleidelijke introductie. Market Development Manager Marc Verbiest geeft tekst en uitleg.

Marc Verbiest: ,,Het grootste voordeel van Conviso One is dat de onkruidbestrijding er veel gemakkelijker door wordt. Nu voeren bietentelers gemiddeld 4 tot 6 bespuitingen per seizoen uit om de gewassen schoon te krijgen. Met Conviso One ben je met twee bespuitingen klaar.''

Om te beginnen: wat is Conviso Smart en Conviso One?

,,Conviso Smart is een technologie waarbij het bietenzaad tolerant is gemaakt voor herbiciden uit de categorie ALS-remmers. Dit zijn zeer breedwerkende onkruidbestrijders, die normaal gesproken (zeer) schadelijk zijn voor bieten. Door de ingebouwde tolerantie kunnen deze middelen echter zonder problemen worden toegepast. Conviso Smart vormt een vaste combinatie met het herbicide Conviso One. Dit middel bevat de werkzame stoffen foramsulfuron (FSN) en thiencarbazone-methyl (TCM) die samen een zeer brede werking hebben op breedbladige en grasachtige onkruiden. Daarnaast heeft het ook een goede nevenwerking op wortelonkruiden en aardappelopslag.''

Wat zijn de voordelen van het systeem voor bietentelers?

,,Het grootste voordeel is dat de onkruidbestrijding er veel gemakkelijker door wordt. Nu voeren bietentelers gemiddeld 4 tot 6 bespuitingen per seizoen uit om de gewassen schoon te krijgen. Met Conviso One ben je met twee bespuitingen (2 x 0,5 l/ha) klaar. Verder is Conviso One zeer flexibel in te zetten. De eerste keer in het 2- tot 4- blad stadium, de tweede keer – zo'n drie tot vier weken later– rond het 8-bladstadium.Er hoeft daardoor veel minder rekening te worden gehouden met de weersomstandigheden dan bij de conventionele manier van spuiten.

Nog een voordeel is dat de milieubelasting van Conviso One vele malen lager is dan dat van de klassiek spuitschema's. Met twee keer Conviso One is dat 80 gram/ha werkzame stof. Bij klassieke spuitschema's is dat een veelvoud hiervan.''

Is alleen Conviso One voldoende voor een complete onkruidbestrijding?

,,In Nederland is ervoor gekozen om een lage dosering fenmedifam en ethofumesaat als vaste partners toe te voegen aan Conviso One. Hiermee wordt het werkingsspectrum net even wat breder. Vooral lastige onkruiden als melde, uitstaande melde en ereprijs worden hierdoor beter meegepakt. Een andere reden voor deze toevoegingen is dat eventuele selectie van resistente onkruiden hiermee wordt afgeremd.''

Conviso One heeft ook een werking tegen wilde bieten, distels en aardappelopslag. Hoe sterk is die?

,,Conviso One biedt een hele mooie kans om wilde bieten grondig op te ruimen. Op een aantal praktijkvelden in Nederland en België is het soms ook specifiek daarvoor ingezet. Wel is het belangrijk om (eventuele) overgebleven schieters naderhand te verwijderen, omdat deze dan waarschijnlijk afkomstig zijn van het Smart-zaad. Dit kan kiemkracht ALS-tolerant zaad ontwikkelen wat weer tot problemen kan leiden in volgteelten.

De werking van Conviso One op kleine distels is goed; die worden vrijwel volledig gedood. Bij grote distels lukt dit vanwege de grotere wortelstokken meestal niet en worden ze hoogstens flink afgeremd in hun groei. Belangrijk voor een optimale bestrijding is dat de distels goed geraakt worden. Voor aardappelopslag geldt min of meer hetzelfde als voor distels: kleine zaailingen met weinig reserve worden volledig gedood, grotere aardappelen worden alleen geremd.''

Afgelopen seizoen is het Conviso-systeem op kleine schaal in de praktijk toegepast, zowel in Nederland als in België. Hoe waren de resultaten?

,,Over het algemeen zeer goed. In België – waar ik het meest betrokken bij ben geweest – hebben vijf telers op 50 hectare met het systeem gewerkt. En alle vijf telers waren ronduit positief over het resultaat. In Nederland hebben tien telers met circa 100 hectare meegedaan en voor zover ik weet waren ook daar de resultaten goed. Komend seizoen schalen we op naar zo'n 350 hectare in Nederland en 500 hectare in België. Meer kan nog even niet, omdat er maar beperkt zaad beschikbaar is van ALS-tolerante rassen.''

Hoe zit het met de financiële opbrengst van Conviso Smart-rassen ten opzichte van conventionele rassen?

,,Het verschil in financiële opbrengst tussen ALS-tolerante rassen en conventionele rassen neemt snel af. Vorig seizoen zaten we met het tolerante ras Smart Blanca KWS nog tien procent onder het gemiddelde van de klassieke rassen. Maar met het nieuwste ras Smart Jitka KWS – dat we komend seizoen gaan gebruiken – zit alweer op 96 procent van de gemiddelde financiële opbrengst. Het gat is dus al bijna gedicht.''

Tot slot: hoe staat het Conviso-concept er over pakweg vijf jaar voor?

,,Zoals gezegd kiezen we voor een geleidelijke introductie. Dat deels ingegeven doordat er nog maar beperkt ALS-tolerant zaad beschikbaar is, maar ook om teeltadviseurs ermee kennis te laten maken en een optimale begeleiding te kunnen bieden aan de proeftelers. Verder willen we zo veel mogelijk ketenpartners bij deze innovatie betrekken, waardoor het Conviso-concept in de toekomst zo breed mogelijk gedragen gaat worden. Als ons dat allemaal lukt, dan verwacht ik dat Conviso een enorme vlucht gaat nemen.''

+Colofon