Terug
'Batavia komt als geroepen in blauwe bes'
Volgende
Jong & Ondernemend - 'Ik heb nooit iets ander gewild dan fruitteler worden'
sluiten

Fruitteelt Koerier 2021

'Druppelgrootte heeft grote invloed op spuitresultaat'

Een echte eye-opener. Zo noemt Jefrey Konings de resultaten van zijn onderzoek rondom de invloed van de druppelgrootte op het spuitresultaat. Vooral voor contactmiddelen, die diep in de boom moeten doordringen en ook de onderkant van het blad moeten bedekken, is de druppelgrootte van doorslaggevend belang, zo weet de technisch specialist van Bayer. ,,Druppels moeten precies zwaar genoeg zijn om de boom binnen te dringen. En ook groot genoeg om voldoende te kunnen uitvloeien. Op dat vlak is in de praktijk nog wel wat winst te behalen.''

Jefrey Konings is technisch specialist fruitteelt bij Bayer.

Doppenkeuze, stand van de doppen, spuitdruk, watervolume en windsnelheid. Het zijn de bekende variabelen die voor een groot deel het spuitresultaat in de boomgaard bepalen. ,,De kunst is om voor elke toepassing precies aan de juiste knoppen te draaien. Maar hoe je dat doet, daar kan ik op papier eigenlijk geen pasklaar antwoord op geven'', zegt Jefrey Konings. Heel belangrijk zijn volgens hem de praktijkervaring en het fingerspitzengefühl van de teler. ,,Hij kent zijn boomgaard, de omstandigheden ter plekke en de mogelijkheden van zijn spuitmachine. Je kunt daarom met heel verschillende manieren van werken toch vergelijkbaar goede resultaten krijgen'', zo weet hij inmiddels uit ervaring.

'Dop met grove druppel aan te raden'

Niettemin ziet Konings elk jaar behoorlijk wat telers worstelen met de toepassingstechniek. En meer nog met de vraag: wat is nou de beste druppelgrootte voor een bepaalde toepassing? Om die reden heeft de technisch specialist de invloed van de druppelgrootte afgelopen jaar eens goed onder loep genomen. ,,De juiste druppel is een druppel die op elke plek in de boom nog groot genoeg is om voldoende uit kunnen vloeien voor een goede bedekking'', legt Konings uit. Die juiste druppelgrootte wordt voor een groot deel bepaald door de dopkeuze. In de proeven worden vooral 8002- en 8003-venturi kegeldoppen gebruikt, waarbij de eerste een wat fijnere druppel aflevert dan de tweede. Doorgaans wordt bij een 8002-dop zo'n 400 tot 600 liter water per hectare gebruikt en bij 8003-doppen zo'n 600 tot 1000 liter water. Hoewel met beide combinaties goede resultaten zijn te behalen, werkt Konings bij voorkeur met een grovere 8003-dop met veel water. ,,Zolang de ziekte of plaag vooral op het blad zit, luistert de dopkeuze nog niet zo heel erg nauw. Maar wanneer het middel het hele gewas moet bedekken – dus ook in de broek van de boom en aan der onderkant van het blad, dan is een 8003-dop met een grovere druppel toch wel heel erg aan te raden'', vindt de technisch specialist.

 

Met name bij de bestrijding van insecten (bloedluis, perenbladvlo, roestmijt en spint) met middelen die uitsluitend een contactwerking hebben – zoals bijvoorbeeld Flipper – is een volledige bedekking van het gewas echt noodzakelijk voor een goed bestrijdingsresultaat. Konings erkent dat dit lastig kan zijn met de grovere, driftreducerende doppen. ,,Omdat je geen spuitnevel ziet, is het moeilijk inschatten hoe het middel in de boom en op het blad terechtkomt. Je zult daarom ook echt in de boom moeten controleren: komen de druppels daar wel aan? En vloeien ze daar ook goed uit? Binnen dat proces is volgens mij nog wel wat winst te behalen, vooral door regelmatig te controleren en te testen.'' Hoewel er volgens Konings geen exacte vuistregels zijn voor een goede bedekking, houdt hij voor zichzelf aan dat er op het blad in de boom geen druppels, maar een glimmend laagje moet zitten na het spuiten. ,,Dat geeft aan dat het middel zich goed heeft verspreid over het blad.''

'Druppel niet door de boom jagen'

Behalve een voldoende grove druppel is ook een gerichte windsnelheid van belang voor een goede bedekking, zo blijkt uit het onderzoek. Volgens Konings is ook op dit vlak nog wel wat 'verfijning' mogelijk. ,,In de praktijk werken telers eerder met een te hoge dan een te lage windsnelheid. Het gevaar van teveel wind is dat de druppels door de bomen heen worden gejaagd, terwijl je ze juist in de boom wilt plaatsen. Ook hier zeg ik: voel eens aan de andere kant van de boom hoe sterk de wind er doorheen waait. En bedenk daarbij dat veel middel dat door de bomen heen worden geblazen niet in de volgende bomenrij terechtkomt, maar op de grasstrook eronder.''

+Colofon