Terug
'Goede resultaten met groen spuitschema in Kanzi'
Volgende
'Moeilijke insecten doelgericht bestrijden'
sluiten

Fruitteelt Koerier 2022

'Groene middelen vereisen omslag in denken en handelen'

,,De omslag van chemische naar biologische middelen vraagt een andere manier van denken en handelen. Het zal steeds minder om volledige bestrijding gaan en steeds vaker om onderdrukking van ziekten en populaties’’, zegt John Kusters, directeur van P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V. in Dreumel (Gld.). Hij merkt dat veel fruittelers moeten wennen aan de inzet van groene middelen. ,,Voor een optimaal resultaat moet je ze in breder systeem van natuurlijke bestrijding inpassen. Dat past op het ene bedrijf beter dan op het andere.’’

John Kusters is directeur van P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden b.v. in Dreumel (Gld.). Het bedrijf is toeleverancier voor o.a. fruitteelt, veehouderij en champignonteelt.

Is de fruitteelt klaar om de omslag te maken van chemische naar groene gewasbescherming? John Kusters neemt even de tijd voor deze vraag en schenkt ondertussen wat koffie in. Dan buigt hij voorover en zegt: ,,Nee, we zijn er nog niet klaar voor. De afgelopen twee, drie jaar hebben veel gangbare fruittelers voor het eerst kennis gemaakt met groene middelen. Maar dat betekent nog niet dat ze er ook klaar voor zijn. Velen hinken nog op twee gedachten. Dat wil zeggen: ze willen wel aan de slag met groene middelen, maar tegelijkertijd het gemak en de zekerheid van chemische middelen nog niet loslaten. Dat maakt de omslag juist extra lastig. Groene middelen gedijen namelijk het beste in biologische systemen. En dat is op het ene bedrijf nou eenmaal meer doorontwikkeld dan op het andere.’’

 

Toch zal de omslag naar groen moeten, omdat veel chemische middelen van het toneel zullen verdwijnen. Met name de bestrijding van insecten zal de komende jaren een regelrechte uitdaging worden, zo verwacht Kusters. Als voorbeeld haalt hij de bestrijding van perenbladvlo aan, waarvoor nu nog het middel Movento voorhanden is – maar waarvan de toelating over twee jaar vervalt. Datzelfde geldt voor middelen tegen rupsen. Zo was 2020 het laatste jaar van Runner en mag Steward® dit jaar voor laatst worden ingezet. ,,De spoeling van chemische middelen wordt dus heel erg dun. En bij sommige plagen moét je met groene middelen aan de slag.’’

XenTari in peren

Voor wat betreft de bestrijding van rupsen (voorjaarsuilen en bladrollers) kunnen perentelers nauwelijks meer om het groene middel XenTari heen. ,,In peren is het afgelopen jaar al een hele grote omslag gemaakt richting XenTari. Binnen onze eigen klantenkring heeft zeker driekwart van de telers gewerkt met dit middel. Dat heeft een hele vracht aan mooie, maar ook sterk wisselende ervaringen met zich meegebracht’’, zo vertelt Kusters.

 

Een belangrijke vaststelling – en misschien zelfs wel conclusie - is dat de inzet van XenTari meer ‘preventief denkwerk’ vereist dan chemische middelen. ,,Het weer, het spuittijdstip, de spuittechniek en vooral de aanwezige biologie: het doet er allemaal veel méér toe. XenTari is geen wondermiddel dat het allemaal alleen afkan. Voor een optimale werking moet het juist ondersteund en ingepast worden in een breder systeem van natuurlijke bestrijding, bijvoorbeeld in combinatie met feromoonverwarring voor fruitmot en bladrollers. En daar moet dan ook eens serieus mee gewerkt worden, dus niet alleen om punten te scoren voor Planet Proof ’’, zo benadrukt hij nog maar eens.

 

Verder is vroeg en regelmatig monitoren belangrijker dan ooit. ,,XenTari moet je spuiten wanneer de rupsen actief zijn; dus liefst boven de 15 °C. Verder is het essentieel dat al het blad goed geraakt wordt, zodat vretende rupsen het middel ook daadwerkelijk opnemen. Met name bij bladrollers, die zichzelf in het blad rollen, zijn een goede spuittechniek en voldoende water doorslaggevend voor een goed resultaat. En ook hier geldt: hoe eerder de (jonge) rupsen worden aangepakt, hoe beter het resultaat.’’

 

In de praktijk ziet Kusters dat kleine tot middelgrote bedrijven gemakkelijker een biologisch middel als XenTari in kunnen passen – en dat ze er doorgaans ook betere resultaten mee behalen dan grote(re) bedrijven. ,,Kleine tot middelgrote bedrijven hebben meer mogelijkheden om situaties per perceel te beoordelen en daar het meeste passende systeem van gewasbescherming op los te laten. Ze kunnen zogezegd meer maatwerk leveren op dit vlak. Bovendien is hier vaak meer tijd en capaciteit om te monitoren. Ook dat is essentieel om een groen middel als XenTari zo effectief mogelijk te laten zijn.’’ Deze ‘tweedeling’ baart Kusters overigens wel de nodige zorgen. ,,Bedrijven worden alleen maar groter en hebben juist baat bij een uniforme en bedrijfszekere gewasbescherming, Vooralsnog matcht dat niet goed met groene middelen. Daar is dus nog heel veel werk te doen…’’ 

Appeltelers, doe ervaring op!

Hoewel telers komend seizoen nog een chemisch middel tegen rupsen (Steward®, red.) voorhanden hebben, raad Kusters aan om – zowel in peren alsook in appels - alvast ervaring op te doen met XenTari. ,,Komend seizoen krijg je nog de kans om te experimenteren met XenTari. Als het resultaat dan niet helemaal naar wens is, kun je eventueel nog chemisch corrigeren. In seizoen 2023 kan dat niet meer en moet de behandeling in één keer raak zijn‘’, zo stelt hij.

 

Het feit dat groene middelen minder effectief zijn, meestal wat duurder zijn dan chemische alternatieven en dat je dit verschil ook niet gecompenseerd krijgt in de verkoopprijs, mag volgens Kusters geen belemmering zijn om ermee aan de slag te gaan. ,,Of je het nou leuk vindt of niet: de toekomst van de gewasbescherming is groen. Daar kun je je dus maar beter op voorbereiden.’’

 

 

Steward® is een geregistreerd handelsmerk van FMC

 

 

 

+Colofon