Terug
Groene middelen staan op doorbreken
Volgende
Randwijk de centrale plek voor onderzoek, demonstratie en innovatie
sluiten

uitgave april 2017

Fruitteelt Koerier

Fruittelers aan de slag met easyFlow

Ongeveer 100 fruitteeltbedrijven gaan dit seizoen aan de slag met easyFlow; een nieuw vul- en spoelsysteem waarmee gewasbeschermingsmiddelen veilig en emissievrij in de tank kunnen worden gebracht. Fruitteelt Koerier sprak met vijf van deze voorlopers en vroeg waarom ze deelnemen.

ZO WERKT EASYFLOW

Het easyFlow-systeem bestaat uit twee adapters. Een vaste adapter wordt op de tank gemonteerd (tankadapter), een tweede adapter wordt op het fust gedraaid (fustadapter). Zijn deze twee los van elkaar, dan is zowel de tank als het fust vloeistofdicht afgesloten. Pas als de fust- en tankadapter aan elkaar worden geklikt, ontstaat er een verbinding en kan door de aansluiting te verdraaien de vloeistof in de tank lopen. Met easyFlow kunnen cans zowel geheel als gedeeltelijk worden geleegd. Eventuele seals hoeven niet vooraf verwijderd te worden; dat gebeurt tijdens het opdraaien van de fustadapter. Ook het spoelen van fust gebeurt volledig in de adapters. Als cans slechts gedeeltelijk worden geleegd, dan kunnen de tankadapter en de buitenzijde van de fustadapter met water worden gespoeld. EasyFlow is toepasbaar op alle bestaande en nieuwe onkruidspuiten. Verder kan alle gangbare fust met 63 mm schroefdraad, zowel met als zonder seal geleegd en gereinigd worden.

BCS easyFlow IMAGE NL 1

+Colofon